AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İÇİN NE KADAR KARLI?: BİR GENEL DENGE ANALİZİ

Selahattin Bekmez, Aydın Başarır
1.441 351

Öz


Özet: Türkiye’nin tam üyeligi ile ilgili tartısmalar son yıllarda artarak
devam etmektedir. Bunun nedeni Türkiye’nin AB üzerindeki agır etkilerinin
bekleniyor olmasıdır. Bizim çalısmamız, Türk üreticilerinin maliyet yapılarının
ve karlılıklarının AB’ye üyelik sonucunda nasıl degisecegi üzerinde
durmaktadır. Böyle bir analiz yapabilmek için de Hesaplanabilir Genel Denge
Modeli yaklasımı bir araç olarak kullanılmıs ve degisik versiyondaki
senaryoların simulasyon sonucu üretilen sonuçları tartısılmıstır. Modelimiz Türk
sanayi sektöründeki eksik rekabet sartlarını dikkate almak ve emek sektöründeki
vasıflı-vasıfsız ayrımına gitmek suretiyle daha etkin sonuçlar bulmayı
hedeflemektedir. Simulasyon sonuçları, bazı bireysel sektörlerin negatif
etkilenmesine ragmen genel olarak AB’nin Türk üreticisine olumlu katkılar
saglayacagı savımızı dogrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Genel Denge, Avrupa Birligi, Ekonomik
Entegrasyon, Türkiye Ekonomisi

 

Abstract: The arguments about full membership in the EU became a
priority for Turkey in the last decade, because Turkey=s joining the EU will
have a strong impact on Turkey=s and the EU=s macroeconomic structure. This
study analyzes how Turkish producers’ profitability and cost of production will
be affected by a full integration with EU. In order to analyze this, a computable
general equilibrium (CGE) model has been developed and the results of various
policy scenarios have been compared. The model developed considers the
imperfect competition in the Turkish manufacturing sector, and distinguishes
the labor into two different categories: skilled and unskilled labor force.
Simulation results show that full membership appears to be the most beneficial
scenario for the Turkish economy, even though some sectors are actually
become worse off.

Keywords: General Equilibrium, European Union, Economi
Integration, Turkish Economy


Tam metin:

PDF