1990 SONRASI GELİŞMELERLE KARS-ARDAHAN-IĞDIR ÜÇGENİ

Kerem Karabulut
1.902 781

Öz


Özet: Bu çalısmayla, Kars- Ardahan- Igdır illerinin bulundugu bölgenin
1990 yılında eski Sovyet Rusya’nın dagılmasıyla, artan önemi vurgulanmaya
çalısılmaktadır. Ayrıca, yakalanan fırsatların iyi degerlendirilebilmesi için
nelerin yapılabilecegine de deginilmektedir. Temel amaç ise, kamu ve özel
sektörün dikkatini bölgeye çekmek ve ülke hedeflerinin gerçeklesebilmesi için
alternatifleri tartısmaktır.

Anahtar Kelimeler: Kars- Ardahan- Igdır, Bölgesel Kalkınma,
Türkiye- Ermenistan Sınırı, Sınır Ticareti

 

Abstract: This study aims at drawing attention to increasing importance
of the region contains the provinces of Kars- Ardahan-Igdır after collapse of old
Soviet Russia in 1990. It is also explained how to evaluate opportunities. The
main objective of this study is to draw attention of public and private sectors to
the region and to discuss some alternativesto achieve country’s targets.

Keywords: Kars- Ardahan- Igdır, Regional Development, Turkey-Armenia
Border, Border trade


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.