DEVLETÇİLİĞİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ İZDÜŞÜMLERİ

Rüstem Barış Yeşilay
2.168 2.890

Öz


Özet: Bu çalısmada Türkiye ekonomisinin devletçilik olarak nitelenen
dönemini analiz etmek ve bu dönemin daha sonraki yıllarda Türkiye
ekonomisinin gelisimini nasıl etkiledigini ortaya koymak amaçlanmıstır.
Devletçilik öncesi liberal dönemin genel karakteristiklerine deginilmistir. Daha
sonra devletçi dönemdeki ekonomik ve politik gelismeler degerlendirilmistir.
Hem iktidar içinde hem de diger çevrelerde yapılan devletçilik tartısmalarına
yer verilerek dönemin bir fotografı çekilmeye çalısılmıstır. Çalısma kısa bir
sonuç bölümüyle tamamlanmıstır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Liberal Dönem, Devletçilik
Dönemi, Devletçi Dönemin Etkileri

 

Abstract: In this paper, its aimed to analyze the period of the Turkish
economy which is called as statism and to put forward how statism period
effected the Turkish economy’s further years. I mentioned the characters of
liberal period, which is before statism. After that economic and politic
developments of statism period are evaluated. In this paper I tried to focus on
debates, which were about statism, both in power members and in other groups
and I aimed to take photo of this period. This paper was finished with a short
conclusion.

Keywords: The Turkish Economy, The Statism Period, The Liberal
Period, The Affects Of Statism Period


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.