FİNANSAL KRİZLERİN BANKA BİRLEŞMELERİNE ETKİLERİ: Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri Çerçevesinde Kronolojik Bir Yaklaşım

Mehmet Cihangir
1.278 869

Öz


Özet: Günümüzde bankaların ekonomideki rolü salt bir “aracılık”
islevini asmıstır. Türkiye gibi para ve sermaye piyasaları yeterince
derinlesememis ülkelerde bu islevler ülke ekonomilerini ayakta tutar
niteliktedir. Bankacılık sisteminin saglıklı olması ülke ekonomileri için büyük
kazançtır. Bu sistemin saglıklı olarak kalabilmesi ve büyümesi için yapılan
önemli ugraslardan biri banka birlesmeleridir. Pek çok nedeni bulunmasına
karsın banka birlesmelerinin önemli bir nedeni de yasanan finansal krizlerdir.
Az sayıda örnek dısında gönüllü banka birlesmelerinin görülmedigi ülkemizde
kamunun zorlamasıyla ve zorunluluktan kaynaklanan çok sayıda banka
birlesmesi sözkonusu olmustur. Bu zorunluluklar incelendignde yasanan
finansal krizlerin bunlarda büyük ölçüde etken oldugu görülmektedir. Süphesiz
yasanan ve gelecekte yasanması olası finansal krizler ve banka birlesmeleri
arasındaki iliskilerin irdelenmesi sektörün gelecegi ve ülke ekonomisine etkileri
açısından önemlidir.

Abstract: Nowadays the function of banks in all economies has gone
beyond its agency function. These functions are charectistics which hold alive a
country’s economy whose capital and money markets couldn’t have been
sufficiently deepened like Turkey. A healthy banking system is a big advantage
for a country’s economy. One of the most important efforts that have been
undertaken to grow up and maintain the healthy structure is bank mergers.
Although there have been a lot of reasons one of the most important motives
for bank mergers is financial crises. In Turkey, where voluntary bank mergers
haven’t been witnessed except a few samples there have been many bank
mergers in which government intervention and forcing had distinctive influence.
When these necessities have been studied carefully it would be seen that
financial crises had largely been effective in these mergers. Certainly examining
the relations between bank mergers and previous financial crises and proboble
future is important for their influences on a country’s economy and future of
banking sector.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.