BÜTÇE AÇIKLARI İLE PARASAL BÜYÜME VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL DENEMESİ

C. Yenal Kesbiç, Ercan Baldemir, Esat Bakımlı
1.593 4.563

Öz


İÖzet: Bu çalısmanın amacı, bir bütçe finansman aracı olarak iç
borçlanmanın enflasyon üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu baglamda,
Türkiye’de kalıcı bir durum kazanan enflasyonun mali politikalar ile güçlü
iliskiler tasıdıgı ve enflasyonu düsürmek için tercih edilecek yöntemin mutlaka
mali düzenlemeler içermesi gerektigi gösterilmektedir. Çalısmada öncelikle,
bütçe açıklarının finansmanında kullanılan kısa vadeli avans ve iç borçlanma ile
enflasyon arasındaki iliski teorik olarak ortaya konmus, daha sonra da durum
Türkiye açısından degerlendirilmistir. Son olarak, iç borçlanma ile enflasyon
arasındaki iliski esanlı denklem sistemleri yardımıyla ekonometrik olarak analiz
edilmistir. Türkiye’de bütçe açıklarının finansmanında kısa vadeli avans
kullanımının söz konusu oldugu dönem analiz edildiginde para arzının arttıgı ve
dolayısıyla enflasyonun bir yükselis trendi içinde oldugu tespit edilmistir. İç
borçlanma ile finansmanın yogun olarak kullanıldıgı 1997 sonrası dönemde ise
enflasyonun düsmekte oldugu görülmektedir. Bu durum, bu dönemde iç
borçlanmaların, borç servisi ile ortaya çıkan parasal genisleme etkisini ortadan
kaldırmasına ve para ikamesine baglanabilir.

Anahtar Kelimeler: Bütçe açıgı, parasal büyüme, enflasyon, esanlı
denklem sistemi.

 

Abstract: The aim of this paper is to find an econometric relation
between inflation and internal borrowing as an instrument for budget financing,
and to assess the impact of a given internal borrowing on inflation. It is mainly
argued that budget deficits financed through internal borrowing causes
monetary expansion, which results in higher inflation. We want to show that the
persistent inflation in Turkey has fiscal roots and any attempt of stopping
inflation should imply fiscal adjustments. In this context, firstly, the relation
between inflation and the instruments for budget financing (short term advances
and internal borrowing) has theoretically been examined, and then, the situation
in Turkey has been exhibited for the period 1989 to 2003. Finally, the relation
between internal borrowing and inflation has econometrically been analyzed
using the Simultaneous Equations System. In order to purify the effect of
internal borrowing, two subsamples were processed, one of which includes short
term advances from the central bank to the Treasury, and the other one of which
does not. It is found that there is a negative relationship between outstanding
internal debt and money supply and thereby inflation, except in the first
subsample.

Keywords: Budget deficit, monetary growth, inflation, simultaneous
equations system.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.