LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ YARDIMIYLA SUÇLU PROFİLİNİN BELİRLENMESİ

Ayşe Oğuzlar
1.936 7.629

Öz


Özet: Lojistik regresyon analizi bagımlı degiskenin kategorik bir
degisken olması durumunda çoklu regresyon modelinin bir türü olarak
düsünülebilir ve sosyal bilimler ile ilgili arastırmalarda sıkça kullanılır. Bu
çalısmada Bursa Emniyet Müdürlügü ile ortak yapılan bir proje kapsamında,
ahlak, yankesicilik ve narkotik bürolarına iliskin verilerden yararlanılarak,
suçluların profilinin belirlenmesinde lojistik regresyon analizinden
yararlanılmıstır. Öncelikle sözü edilen üç büro için, en iyi model bulunarak daha
sonra modelin uyum iyiligi degerlendirilmistir. Ardından bahis (odds) oranları
yorumlanarak ilgili bürolara ait suçlu profili belirlenmeye çalısılmıstır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik regresyon analizi, Odds oranı, Olabilirlik
oran testi.

 

Abstract: Logistic regression analysis can be consider as a kind of
multi-regression model and it is commonly used at researches on social
sciences. In this study with cooperation of police headquarters of Bursa,
Logistic regression analysis is used for definition of profiles of criminals based
on the records of moral , burglary and narcotic bureaus. Firstly the best model
was defined for the subject bureaus mentioned above and then the goodness of
fit was evaluated. As a result criminal profiles of each bureaus were defined
according to evaluation of odds ratios.

Keywords: Logistic regression analysis, Odds ratio, Likelihood ratio
test.


Tam metin:

PDF