DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE REVÎSED SİMPLEKS ALGORİTMAYA DAYALI BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI GELİŞTİRME UYGULAMASI

Sibkat Kaçtıoğlu, Pakize Erdoğmuş
1.572 488

Öz


Özel: Bu çalışmada yöneylem araştırmalarında yaygın kullanım
alanına sahip olan Doğrusal Programlama çözüm tekniklerinden Revised
Simpleks Algoritması kullanılarak, büyük boyutlu Doğrusal Programlama
problemlerine daha hızlı çözümler üreten bir programın geliştirilmesi
amaçlanmıştır- ATADP olarak adlandırdığımız program önce QBASIC'te
geliştirilmiş, daha sonra Visual Basic'e aktarılmıştır.

 

Abslracl: In this paper, it has been introduced an application
programme which has been called ATADP. Our aim has been to developpe an
application programme in order to solve large sized Linear Programming
Problem quickly. ATADP has been developed by using Revised Simplex.
Method Algorithm, which is one of the common Lineer Programming solution
techniques. Firstly ATADP has been developed with QBASIC, then it has been
ported to Visual Basic 6.0 . ATADP has been compared with QSB,which is the
common package programme, used for solving LP problems.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.