KOBİ'LERİN İHRACATA YÖNELİK ÖRGÜTLENME BİÇİMLERİNDEN SDŞ'LER ve SDŞ'LERİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

F. Bahar Işın
1.042 935

Öz


Özet: Bu çalışman) n amacı, KOBÎ'ler ve ihracata yönelik örgütlenme
biçimlerinden biri olan Sektöre! Dış Ticaret şirkeüerinin bir model olarak
incelenmesi, modelden beklenen faydalar ve modelin başarılı olması için gerekli
koşullara açıklık getirilmesidir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk
bölümde Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler söz konusu edilmiş, ikinci bölümde
Seklörel Dış Ticaret Şirketleri incelenmiş, üçüncü bölümde ise çalışma bir alan
araştırması ile desteklenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sektörel dış Ticaret şirketleri, etkinlik, ihracat,
Küçük ve orta ölçekli işletmeler

 

Abstract: The objective of this study is to observe, as a model, the
sectorel External Trade Associations which is a kind of organising styles
towards Small and medium sized business's and export; and to give clarity ro the
required conditions in order to make the model succeslul and for the benefits of
the model. The study is formed of 3 parts, in the first part, Small and medium
sized business have been mentionned, in the second part, Sectorel External
Trade Associations have been observed and in the third part ,the study has been
supported by a field study.
Key words: Sectorel Extemel Trade Associations, facilities, export,
Small and medium sized business


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.