BİLGİ ÇAĞI İŞLETMELERİNDE YENİ ÖRGÜTSEL YAPILANMA

Adnan Akın
1.219 665

Öz


Özet: Bilgi teknolojisindeki her yenilik, işletmelerdeki
yöntemlerde ve süreçlerde değişikliklere yol açmaktadır. Bu değişiklikler
işletmelerdeki yönetim anlayışını ve departmanların uzmanlık konumunu
da değiştirmektedir. Değişim ve yenilik sürecinden insan kaynaklarının
statü ve rolleri de etkilenmektedir. Bilgi teknolojisinin işletmeleri bir
bütün olarak etkilemesi, beraberinde yeni yapılanma ihtiyacını
doğurmaktadır. Yeni örgütsel yapılanmaların geleneksel yapılanmalardan
daha çok sosyal duyarlılığa sahip olması söz konusudur. Özerk,
uzmanlaşmış, esnek ve birbirini tamamlayıcı nitelikteki organizasyon
yapıları yenilik ve bilgi teknolojilerinin sonuçlandır.

 

Abstract: Each innovation in information technology brings about
changes in management techniques and processes. These changes affect
not only approaches to managerial issues but also the level of expertise of
departments of the undertaking. The status and roles of human resources
of an enterprise are also affected by its management process and
innovation. As information technology affects an enterprises as a whole, it
causes a need for re-organization. New organizational structures have
much higher social sensitivity than traditional ones. Innovation and
information technology therefore results in more autonomous,
experienced and flexible organizational structures.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.