ATIF TEORİSİNDE BELİRTİLEN KARİZMATİK LİDER ÖZELLİKLERİNİN ÜÇLÜ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK MODELİYLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hasan Gül, Güner Çöl
2.666 2.146

Öz


Özet: Bu makale Conger ve Kanungo tarafından geliştirilmiş bulunan
Atıf Teorisini, bu teoride ileri sürülen karizmatik liderlerin özelliklerini ve bu
özelliklerin üçlü bağlılık modeliyle olan ilişkilerini açıklamaktadır. Karizmatik
liderler vizyon belirleyerek ve yüksek motivasyon sağlayarak izleyenlerinin
örgütsel bağlılık düzeylerinin yükselmesine neden olmaktadırlar. Araştırma
Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı 118 polis memuru üzerinde yapılmıştır.
Karizmatik liderliği ölçmek üzere Conger-Kanungo tarafından geliştirilmiş
bulunan Karizmatik Liderlik Ölçeği ve bağlılık türlerini ölçmek üzere de Allen-
Meyer tarafından geliştirilmiş bulunan örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır.

 

Abstract: This article reports on a study which explores the relationship
between the charismatic leadership traits identified by Conger and Kanungo and
the three organizational commitment types identified by Allen and Meyer.
Charismatic leaders disprited followers by hightening motivation and
articulating vision. A total of 118 police chief from Karaman Police Force
participated in the study. In order to measure charismatic leadership,
Charismatic Leadership Questionnaire (CLQ) identified by Conger and
Kanungo and to measure organizational commitment, Organizational
Commitment Questionnaire (OCQ) developed by Allen and Meyer were used.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.