FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ ETKİSİ VE ETKİNİN SÜREKLİLİĞİ: İMKB'DE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Gökhan Özer, Murat Özcan
1.456 429

Öz


Özet: Riske ayarlanmış ya da ortalama getirilerin büyük firmalara
oranla küçük firmalar için daha büyük olduğunu ortaya koyan deneysel kanıtlar,
firma büyüklük etkisi olarak bilinir. îlk kez Banz (1981) ve Reiuganum (1981)
tarafından takdim edilen bu etki, yalnız Amerikan sermaye piyasasında değil,
dünyanın diğer menkul kıymet piyasalarında da geçerlidir. Bununla birlikte yeni
deneysel bulgular, firma büyüklük etkisinin tüm dönemlerde ortaya
çıkmayabileceğini göstermektedir. Bu nedenle çalışmamızın temel amacı, test
dönemleri kısaldıkça getiri davranışının önemli oranda değişkenlik gösterdiği ve
etkiye zıt bir eğilim içinde olduğu hipotezini test etmektir. İMKB'da 1991-2000
döneminde aylık gelinlere dayalı olarak yapılan analizden elde edilen bulgular,
1991-2000 dönemini içeren on ve beş yıllık dönemlerde etkinin bulunduğunu,
ay etkilerinden bağımsız olduğunu ve sürekliliğini ortaya koymaktadır. Ancak
yıl ve ay gibi kısa zaman aralıklannda, getiri davranışının değişken olduğu,
çoğu zaman firma büyüklük etkisinin bulunmadığı ya da tersine eğilim
gösterdiği yönünde bulgulara ulaşılmıştır.

 

Abstract: The empirical evidence that risk-adjusted and average returns
are larger for small firms than for large firms is known as the firm size effect.
This effect, shown for the first time by Banz (1981) and Reinganum (1981), is
not valid only US capital market but also in the other world markets. However,
according to recent empirical findings, the firm size effect does not appear to
exist in all periods. Therefore, the main purpose of our study is to investigate the
hypothesis that return behavior varies and tends to reverse itself as test periods
shorten. Findings obtained from the analysis of monthly returns of firm in the
period of 1991-2000 in ISE, indicate the existence of the firm size effect and its
continuity in a ten or five-year test period. But, findings obtained from short test
period as a year and month show that the firm size effect is generally nonexistent
in the market or tend to reverse itself.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.