AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ: AVRUPA BİRLİĞİ BANKACILIK DİREKTİFLERİ VE TÜRK MEVZUATININ UYUM DÜZEYİ

Fatma Gündoğdu
1.193 357

Öz


Özet: Bu çalışmada, Helsinki Zirvesi'nde Avnıpa Birliği (AB) ne aday
ülke olarak ilan edilen Türkiye'de, tam üyelik için gerekli reformların
gerçekleştirilmesine yönelik, bankacılıkla ilgili AB müktesebatına uyum
alanında yapılan ve yapılması planlanan düzenlemeler ele alınmaktadır. Türk
bankacılık mevzuatı, mevcut AB bankacılık mevzuatı ile karşılaştırıldığında,
bazı düzenlemelerin, direktiflere uyumlu hale getirilmiş olduğu, bazılarında
değişiklikler yapılması gerektiği gözlenmektedir. Yetkililerin, bankacılık
sektörünün yeniden yapılandırılması sürecinin devamı konusunda
gösterecekleri kararlılık, sektörün güçlendirilmesi ve AB üyesi ülkeler ile
rekabet edebilirlik seviyesinin artın İması açısından önem arz etmektedir.

 

Abstract; The conclusions of the European Council of Helsinki in
December 1999 have officially designated Turkey as a candidate country. The
regulations related to the banking system which Turkey needs to undertake to
adapt the EU acquis on the way to membership were examined in this study. It
is observed that Turkey should fulfill some regulations in its development to
adapt piece by piece the EU banking acquis although it has already fulfilled
some others. Deeisiveness of the authority on continuity of the reconstruction
process of the banking sector is highly important to make the sector more
powerful and to strenghten its competitiveness with those of the EU countries.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.