İNTERNET KULLANICILARININ GIDA, TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE SANAL ALIŞ-VERİŞ YAPMA NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK PİLOT BİR ARAŞTIRMA

Burcu Candan, Kemal Kurtuluş
1.403 450

Öz


Özet: Günümüzde pazarlamanın temel işlevlerinden birisi olan klasik
değişim yerini bilgisayar aracılığı ile yapılan elektronik alışverişe bırakmaya
başlamıştır. Sanal alışveriş adı verilen bu alışverişi sağlayan internet
ortamı,klasik pazarlamadaki zaman alan ve mali yük getiren bir çok aşamayı
ortadan kaldırması nedeni ile daha avantajlı gözükmekledir.Bu bağlamda çok
sayıda ürünün bir araya getirildiği sanal marketler ortaya çıkmıştır. Aracı
perakendeci olarak faaliyet gösteren,b ini erce türden ürünün bir arada bulunduğu
sanal marketlerden alışveriş giderek yaygınlaşmaktadır,
İnternet ortamında yapılan bu çalışmada sanal market alışverişi yapan
internet kullanıcılarının temel özelliklerini ortaya koymak,gıda,temizlik ve
kişisel bakım ürünlerinde sanal alışveriş yapma nedenlerini öğrenmek
amaçlanmıştır,

 

Abstract: Today, one of the main functions of marketing,the classical
exchange has started to give its way to electronical shopping through computers.
It seems that the internet which provides the eoncept named as virtual shopping
is more advantageous because it eliminates the consuming and costly stages in
time classical marketing. In this context,many virtual markets bring a lot of
products together have existed. It is becoming widespread to shop from virtual
markets which works as retailers and have thousands of kinds of products.
This study was conducted on internet and it was aimed to determine the
fundemental characteristics of internet users who shop on internet and learn the
reasons for virtual shopping of food, cleaning and personel care products.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.