21.YÜZYILIN ÜRETİM PARADİGMAST:ÇEVİK ÜRETİM

Birdoğan Baki
3.542 1.565

Öz


Özet Son zamanlarda popüler bir kavram o!an çevik üretim, 21.yüzyıl
(irelim paradigması olarak desteklenmektedir. Çevik üretim; değişen pazar
ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmede olağan üstü yeteneklere sahip bir
sistemdir. Çevik üretim sistemi: müşteri taleplerini zamanında gerçekleştirmek
amacıyla ürün hatları ve modelleri arasında hi2İı bir değişim gerçekleştirir. Bu
çalışmada, çevik üretimin gelişimi, çevikliğin ardındaki itici güçler, çevik
imalat tanımları incelenerek, çevikliğin temel ilkeleri ve özellikleri
açıklanmıştır. Ayrıca, çevik üretimin yalın ve esnek üretimden
farklılıkları/fazlalıkları olduğu ifade edilerek, 21. yüzyılın tahmin edilemeyen,
kestirilemeyen ortamlarında kullanılabilecek genel bir felsefe olabileceği
tartışılmıştır.

 

Abstract: Agile manufacturing, a recently popularised concept, has
been advocated as the 21s1 century manufacturing paradigm. It is a
manufacturing system with extraordinary capabiiities to meet the rapidly,
changing needs of the marketplace. A system that shifts quickly (speed and
responsiveness) among product models or between product lines (flexibility),
ideally in real time response to customer demand. This paper presents the
genesis of the agile manufacturing concept, and examines the drivers of agility.
The paper also reviews definitions of agile manufacturing and.key concepts of
agile manufacturing, and achieving attributes of agility. Additionally, in this
paper it is discussed that agile manufacturing system can be a good philosophy
to be used in markets that are hard to be forecasted; by citing the
differences/additions of agile manufacturing systems over lean and flexible
manufacturing systems.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.