FİNANS LITER AT ÜRÜNDE ANOMALÎ KAVRAMI VE ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ

Bener Güngör
1.311 1.565

Öz


Özet: Bu çalışmada, anomali kavramı ve Etkin Piyasalar Hipotezi
hakkında açıklamalar yapılarak, bu hipotezin önemli bir unsurunu teşkil eden
Rassal Yürüyüşler Hipotezi hakkında bilgi verilecektir. Çalışmanın sonraki
kısımlarında ise, Etkin Piyasalar Hipotezine karşı ortaya konan anomaliler
incelenmeye çalışılacaktır.

 

Abstract: In this study, the term "anomaly" and Efficient Markets
Hypothesis as the main source of anomaly is explained and the Random Walks
Hypothesis, as an important components of EMH, is studied. In the following
sections of the study, the proposed anomalies against Efficient Markets
Hypothesis are studied.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.