DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA VE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNOLOJİ VE BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA ÜZERİNE BİR UYGULAMA

A. Asuman Akdoğan, Korhan Karacaoğlu
2.038 630

Öz


Ozet: 20. yüzyılın son döneminde yaşanan değişimler ve hızla artan
rekabetin beraberinde getirdiğin sorunlar, işletmeleri daha etkili ve verimli
yönetebilmede yeni arayışlara neden olmuştur. Dış kaynaklardan yararlanma, bu
çerçevede uygulanmaya başlanmış bir konudur. İşletmenin ihtiyaç duyduğu
konularda dışarıdan ürün ya da hizmet satın alımı olarak tarif edilen dış
kaynaklardan yararlanma, işletmeye faydaları olan aynı zamanda da bazı
sakıncaları beraberinde taşıyan ve işletmenin hemen her tür faaliyeti için söz
konusu olabilen bir konudur. Teknolojik dış kaynaklardan yararlanma,
işletmelerin dış kaynaklardan faydalanabileceği alanlardan birisidir. Bu
çalışmada temel amaç, dış kaynaklardan yararlanma hakkında bilgi vermek ve
Türkiye' de teknoloji yoğun olarak çalışan bankaeılık sektöründe, teknolojik dış
kaynaklardan yararlanma ile ilgili olarak mevcut durumu tespit etmektir. İkinci
amacımız ise banka yönetieileıiniıı bu konudaki tutumlarını belirlemektir.
Uygulama sonucunda, Türkiye'de ki banka yöneticilerinin teknoloji konusunda
dış kaynaklardan yararlanma ile ilgili tutumlarının olumlu olduğunu
belirlenmiştir.

 

Abstract: Outsourcing is a popular management approach that has
been developed and applied all over the world since 1980's. By outsourcing,
firms focus on their core competenceis at which they are best and buy other
goods and services required for their production from externa! sources. In this
study the practice of outsourcing in general and technological outsourcing in
particular have been examined in the banking industry in Turkey. In the
empirical part of the study, a questionnaire was conducted to obtain primary
data regarding tecnological outsourcing aetivities of commercial banks in
Turkey. Descriptive statistical analysis were used to explain current state of the
use of teehnologie outsourcing in the Turkish banking industry. Attitudes of
bank managers regarding the use of technologic outsourcing were also
investigated. The results of the study showed that technologic outsourcing was
used by all of the banks in Turkey as a managerial approach. The study
indicated that there is no difference of attitude among bank managers towards
the use of outsourcing. Managers generally supported the use of outsourcing
technique and there are also no differences with attitudes.


Tam metin:

PDF




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.