5024 SAYILI KANUN'LA GETİRİLEN ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR

Fikret Çankaya, Engin Dinç
1.963 1.601

Öz


Ö2et : Dünya'da hiperenflasyon deneyimi geçiren bir çok ülke yıllardır
enflasyon muhasebesini uyguladığı bilinmektedir. Türkiye'de uzun yıllar dar
kapsamlı olarak uygulanan enflasyon muhasebesi 5024 sayılı Kanunla daha
geniş kapsamlı uygulama imkanı bulmuştur. Uygulamanın ilk yılı olması
nedeniyle bir çok sorunun doğması kaçınılmazdır. Bu sorunlar uygulamanın
adaletsizliğinden ve mevcut Kanun'nun açık olmamasından kaynaklanmaktadır.
Çalışmanın amacı doğması muhtemel sorunları ortaya koyup tartışma zemini
oluşturulmaktır.

Anahtar Kelimeler : Enflasyon Muhasebesi.

 

Abstract: It has been known that a number of states having the
experience of hyperinflation has been applying the inflation accounting model.
Although, in Turkey, The inflation-accounting system has been applied in a
limited way for a long period of time. It has been possible to practice it in a
more common way by the introduction of the Law No.5024. it is inevitable to
face with a number of problems due to the first year of the practice of the Law .
The main reason for such problems have derived from both injust at the practice
and the ambiguity of the Law. The aim of this study is to indicate the possible
problems and to create a discussion atmosphere in this regard.

Keywords: Inflation Accounting


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.