FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM "EKONOMİK KATMA DEĞER"

M. Başaran Öztürk
1.912 2.910

Öz


Özet: Geleneksel finansal performans ölçütlerinin hesaplamalarında
sermaye maliyetini dikkate almamaları, hatalı finansal kararların alınmasına
sebep olabilmektedirler. Bu sakıncayı ortadan kaldırabilmek için sermaye
maliyetini dikkate alarak finansal performansı, vergi sonrası net faaliyet kârı ile,
bu kârın elde edilebilmesi için ihtiyaç duyulan varlık yatırımları ve bu
varlıklara yapslan yatırım maliyeti (ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti)
unsurlarına bağlı olarak ölçen Ekonomik Katma Değer (EVA) ortaya
konulmuştur. EVA, faaliyet ve finansal performansının periyodik olarak
ölçülmesine yönelik muhasebe tabanb bir yöntem olmakla birlikte EVA
hesaplamalarında muhasebe verilerinin yanı sıra muhasebe raporlarında yer
almayan değişkenlerden de yararlanılmaktadır. EVA, şirket hedeflerinin
belirlenmesinden, işgören ücretlerinin tespit edilmesine kadar birçok fı ma
kararına da kılavuzluk etmektedir.

 

Abstract: As the traditional measures of financial performance do not
take the cost of capital into account, mistaken financial decisions could be
made. In order lo prevent this, Economic Value Added (EVA), which mesures
financial performance by taking cost of caspital into account and therefore by
using the elements such as net- operating profit after taxes , the asset
investments needed to obtain that profit and the cost of investment for that asset
investment, has been developed. Altough EVA is an accounting-based tecnique
used peridocally in measuring operational and financial performance, in
measuring not only accounting daia are used, but also variables which are not
available in accounting reports. EVA is also used as a benchmarking tool in
decisions made by companies in many areas such as defining goals of the
company a deciding vages of employees.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.