GEÇİCİ (EPHEMERAL) TAKIMLARDA AMACIN AÇIKLIĞI, HIZLI BİLGİ YA YILIMI VE TAKIM PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Ali E. Akgün, Halit Keskin, Mehtap Özdemir
1.375 368

Öz


Özet: Geçici rakımlar olağan dışı problemler karşısında informal bir
şekilde oluşan takımlardır. Bu şekliyle işletmelerde resmi olarak kurulan
takımlardan ayrılmaktadır. Bu çalışmada geçici takımlarda takım performansı
üzerinde amaç açıklığı ve hızlı bilgi yayılımının etkisi test edilmiştir. Bu etkileri
test etme amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Korelasyon
analizi bulgularına göre amaç açıklığı, hızlı bilgi yayılırm ve takım performansı
arasında pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Regresyon analizinde ise amaç
açıklığı ve hızlı bilgi yayılımının birlikte takım performansı üzerine olan etkisi
test edilmiştir, iki değişkeninde takım performansım olumlu yönde etkilediği
fakat hızlı bilgi yayılımının performans üzerine olan etkisinin amaç açıklığından
daha güçlü olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Takım, Geçici Takımlar, Takım Performansı

 

Abstract: Ephemeral teams are the teams that emerge informally during
emergency states. Thereby they are different from formal teams. In this study,
the affect of goal clarity and rapid knowledge dissemination on team
performance in ephemeral teams is tested. To test these affects, correlation and
regression analysis are used. According to correlation analysis, there exists a
positive relationship between goal clarity, rapid knowledge dissemination and
team performance. In the regression analysis, the affect of goal clarity and rapid
knowledge dissemination together on team performance is tested. The findings
illustrate that both variables are positively related to team performance. In
addition to these, the influence (magnitude) of rapid knowledge dissemination
on team performance is found to be stronger than the influence of goal clarity.
Keywords: Team, Ephemera] Teams, Team Performance


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.