BİLGİ YÖNETİMİNİN STRATEJİK ÖNEMİ

Gülten Eren Gümüştekin
2.403 2.703

Öz


Özet: Günümüzde bilgi, ekonomik yaşamın en önemli gerçeği
olmuştur. Bilgi yönetiminin alam; geniş, karmaşık ve devamlı değişmektedir.
Bilgi yönetimi; yönetim, işletme uygulamaları, yönetim felsefesi, teknolojiler,
stratejiler, insan davranışları olarak adlandırılan birçok alanı kapsar. Bilgi
yönetiminin amacı, işletmenin amaçlarının başarılmasını desteklemektir. Bilgi
yönetiminin başarısı için, işletme kültürü ve uzun dönemli stratejik
yükümlülük, yaşamsal önemdedir. Bilgiye dayalı ekonomide entelektüel
sermaye, bir işletmenin en büyük rekabet silahı olmuştur. Yeni ekonomide,
entelektüel sermaye işletmenin gerekli varlıklarından biri olmuştur.

 

Abstract: Nowadays, knowledge has become the most important fact
of economic life. The field of Knowledge Management is large, complex and
in constant development. Knowledge Management includes management and
operational practices and philosophies, technologies, strategies, and human
behavioural just to name some the areas that are involved. The objective of
Knowledge Management is to support the achievement of business-objectives.
Sustained strategic commitment and a corporate culture are vital for success in
Knowledge Management. In an economy based on knowledge, intellectual
capital has become a company's greatest competitive weapon. In the new
economy, intellectual capita! has become the one indispensable asset of
corporations.


Tam metin:

PDF