GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİDEN İNDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Hasan Bülent Kantarcı
1.402 511

Öz


Özet: Türk Vergi Sisteminde daha az vergi ödemek için Gelir Vergisi
ve Kurumlar Vergisinde çeşitli avantajlar mevcuttur, Bunlardan bazıları, vergi
mükelleflerinin yapmış oldukları bağış ve yardımlardır. Bazı bağış ve yardımlar
vergilerden indirilebilmekte bazdan ise indirilememektedir. Bu makalede, Türk
Vergi Sisteminde bağış ve yardımlara ilişkin daha iyi neler yapılabileceği ve
bunlara dair eleştiriler açıklanmaktadır.

 

Abstract; To pay fewer taxes, there are some advantages in Income tax
and corporation tax in national tax systems in Turkey. Some of them are
donations and aids expenditures, which are given by taxpayers. Some donations
and aids can not be reduced from taxes but some donations and aids can be
reduced from taxes. In ihis paper, we examine about donatins and aids what
would be better and what must not be in national tax systems in Turkey.


Tam metin:

PDF