INEQUALITY AND GROWTH: A PANEL DATA DYNAMIC APPROACH

Muhammed Dalgın
1.215 573

Öz


Özet: Bu çalışma son zamanlarda yapılan çalışmalarda elde edilen gelir
dağılımı eşitsizliği ve ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişkiyi yeniden
sınamaktadır. Çalışmada, zaman içinde değişmeyen tllke karakteristiklerini
control etmek amacıyla genişletilmiş bir gelir dağılımı panel ve veri seti
kullanılmaktadır. Aynı zamanda daha önceki çalışmalarda kullanılan model
genişletilerek spesiftkasyon hataları en aza indirgemeye çalışılmıştır. Bulunan
sonuçlar daha önceki çalışmaların aksine, gelir dağılımı ile büyüme arasında
bulunan pozitif ilişkinin daha çok sayıda ülke, özellikle de gelir düzeyi düşük
olan ülkelerin dahil edilmesine direnç olmadığım ve bu ilişkinin
anlamsızlaştığmı göstermektedir.

 

Abstract: This paper retests some recent Findings that income inequality
is positively related co economic growth. It uses an extended income inequality
panel data set that reduces selection bias, while controlling for time-invariant
country specific effects and extends the model used in previous studies. Results
suggest that in contrary to the recent findings, the positive significant
relationship is not robust to the inclnsion of more countries, which are mostly
poor countries, and it becomes insignificant, although remains positive.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.