AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TARIMDA YAPISAL DEĞİŞİM VE TARIMSAL MUHASEBE VERİ AĞININ (FADN) ÖNEMİ

Gülşen Keskin
1.263 560

Öz


Özet: Genişleme sürecindeki AB, bütünleşmiş bir Avrupa yaratma ve
üye ülkelerin tek başlarına sahip oldukları ekonomik ve siyasi güçlerini
beraberce ortak çıkarları doğrultusunda artırma hedefinde sürekli bir yenilenme
ve değişim içinde yaşamaktadır, AB'nin temellerinin atıldığı zamandan
günümüze kadar yaşanan süreç içinde tarım da bu değişim ve bütünleşme
politika [arından payına düşeni almıştır. Toplulukta tarım politikalarının sağlıklı
olarak belirlenebilmesi ve zaman içinde meydana gelen değişiklerin
izlenebilmesi ise ancak, işletmelerin ekonomik yapılarım ortaya koyacak
güvenilir ve periyodik verilerin elde edilmesine bağlıdır, Bu verilerin elde
edilmesinde ise topluluğun Tarımsal Yapı Araştırmaları ve Tarımsal Muhasebe
Veri Ağı (FADN) temel veri kaynakları olarak önemlidir.

 

Abstract: EU İn the process of expansion, lives under a constant
renewal and change in the direction of creating a unified Europe and increasing
the economical and political power that the member countries hawed as single
states together for the joint benefits. Agriculture also has received its share from
these changing and unification policies within the process that has been gived
from the time when the foundations of the EU was established until today. The
healthy determination of the agricultural policies within the union and the
follow up of the changes that happen within the course ofis only dependent on
being able to obtain the reliable and periodical data, which will put forward the
economical structures of the enterprises. The stmetural poll data of the union
and the FADN basic data sources are of importance in the obtaining of these
data.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.