HARMONISATION EFFORTS BY INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE AND THEIR IMPACT: A REVIEW PAPER

Zeki Doğan, Turgut Çürük, Zeynep Türk
1.367 511

Öz


Özet: Ülkeler arasında mevcut muhasebe farklılıkları azaltmak veya
ortadan kaldırmak amacı i!e birçok kuruluş uluslararası muhasebe
harmonizasyonunu gerçekleştirme çabası içindedir. Bu kuruluşların en
önemlilerinden biri yayınladığı Uluslararası Muhasebe Standartlarının dünya
çapında kullanılmasını ve de uluslararası muhasebe harmonizasyonunu
sağlamayı hedefleyen Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi'dir,
Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi'nin hedefine ulaşıp
ulaşamadığını açıklığa kavuşturmayı amaçlayan bu çalışmada, Uluslararası
Muhasebe Standartlarının çeşitli ülkelere olan etkisini değerlendiren
literatürdeki mevcut çalışmalar gözden geçirilmiştir. Bu çalışmada gözden
geçirilen araştırmaların sonucu, Uluslararası Muhasebe Standartlarının birçok
ülke. özellikle "British Commonwealth" üyesi gelişmekte olan ülkeler,
tarafından kullanıldığını göstermekle beraber, Uluslararası Muhasebe
Standartları Komitesi'nin Uluslararası Muhasebe Standartlarının dünya
çapında kullanılmasını sağlama ve de uluslararası muhasebe
harmonizasyonunu gerçekleştirme hedefine ulaştığını gösterir kesin deliller
sunmamaktadır.

 

Abstract: With the aim of reducing or eliminating the international
differences in aceounting, several organisations throughout the world are
involved in attempts to harmonise accounting and the International
Accounting Standards Committee (IASC), has been the primary generators of
world-wide accounting harrnonisation efforts. This study reviewed previous
empirical studies that examined the impact of the International Accounting
Standards (IASs) IASC on various countries to explore if the IASC is
successful in getting its standard used by wide variety of the countries and
achieving its aim of world-wide harrnonisation. Although the results of this
review paper indicates the use of standards issued by IASC by certain
countries, particularly developing countries that are members of the British
Commonwealth, the extant literature do not provide conclusive evidences
suggesting that IASC has been successful in achieving its objective of 'worldwide
acceptance and observ


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.