1995 SONRASI BÜTÇE UYGULAMALARINA İLİŞKİN HEDEF DENGELER VE BÜTÇESEL ESNEKLİK

A. Niyazi Özker
1.837 600

Öz


Özet: 2001 yılı bütçe uygulama sürecindeki bütçe açıkları, dengesiz
bütçe içeriğinden kaynaklanan 2002 yılı bütçe kompozisyonuna yönelik
alternatif bir harcama fonksiyonu ortaya koymaktadır. Süregelen bütçe
uygulama yıllarında bu olgu, hükümet hareamaları, para arzı ve monetizasyon
gibi politika araçlarının kullanımıyla hükümete ilişkin amaçların nasıl
başarılabileceğinin de kriterlerini somutlaştırmaktadır. Bu yüzden geleeek
bütçeleme sürecinde bütçe açıkları ek. bütçe ödeme planlarından, konsolide iç
borç ve mali hareketlerden ortaya çıktığında oluşabilecek daha geniş bütçe
açıkları, hızlı büyümeye neden olmasının yanısıra, gelecek bütçe yüklerinin
artmasına ilişkin daha yüksek bir faiz ve fiyat ödemelerine neden olacaktır,

 

Abstract: The budget deficits in 2001 budgeting process gives us an
alternative interpretation of the expenditure function which from a constrained
discquilibrum situation to 2002 the budget composition. In the current year,
how the government aims would be achieved through the use of policy
instrument such as government spending, money supply and monetization. So,
in the next budgeting process if deficits arise from deliberate fiscal policy
actions , consolidated domestic debt and budget expense plan then larger
deficits will lead to more rapid growth of real output, but higher prices and
higher interest rates on the next budget burdens,


Tam metin:

PDF