KIRSAL ve KENTSEL KESİMLERDE TÜKETİM VE TASARRUF KALIPLARI GENİŞLETİLMİŞ DOĞRUSAL HARCAMA SİSTEMİ UYGULAMASI

Murat Nışancı
1.293 389

Öz


Özet: Bu çalışmada ELES modeli kullanılarak, Türkiye'de kırsal vc
kentsel kesimlerde bölgelere göre gelir, fiyat ve tasarruf esneklik tahminleri
bulunarak tüketici davranış kalıpları analiz edilmeye çalışılmıştır. Kırsal ve
kentsel bölgelerde marjinal tüketim eğiliminin çok değişken ve önemli ölçüde
kliçük değerlere sahip olduğu bulunmuştur. Kırsal ve kentsel ayrımında gelir,
fiyat ve tasarruf esneklik tahminleri kır-kent farkını yansıtacak şekilde
değerler vermiştir. Ineelenen malların hepsi normal mal, yalsıızea Güneydoğu
Anadolu Bölgesi kırsal kesiminde eğitim düşük mal görünümündedir.
Tasarruflar her iki kesimde de yiyecek mal grubu fiyatları karşısında çok
esnektir.

 

Abstract: This paper analyses the household consumption and saving
pallerns for the urban and the rural sectors in Turkey by estimating income,
price and saving elasticities for ten commodity groups by applying Lluch'sthe
ELES to the data of the 1994 Household Consumption Expenditures Survey.
Estimates of the marginal propensity to consume in the rural and the urban
sectors are extremely varied and often much too low. Differences between the
rural and the urban sectors, are appeared in the income, price and saving
elasticities rather than ihe marginal budget shares and the marginal propensity
to consume, hi two the sectors commodity groups are normal commodity, but
in the rural sector of South Eastern Anatolia region, the education commodity
group is an inferior goods. A strong negative correlation between inflation
and household saving has been indieated by the results. The savings are
sensitive with respect to prices of food commodity groups, especially in the
rural sector.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.