MAASTRİCH KRİTERLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ADAY ÜLKELER İLE TÜRKİYE'NİN UYUM DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Yekda Bugay Tekgül
1.356 585

Öz


Özet:

Avrupa Birliği Ülkeleri, Maastrieh Kriterlerinin belirlenmesi ile
birlikte ekonomik ve parasal birlik için de hedeflerini belirlemiş ve bu kriterler
aday konumundaki ülkeler için de aşılması gereken engel ve ulaşılması gereken
birer hedef olmuştur. Türkiye ile AB arasında 1996 yılında gerçekleşen gümrük
birliğinden bu yana geçen beş yü içerisinde Helsinki Zirvesinde Türkiye'nin
adaylığının tescil edilmesi önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Çalışmada
bir ya:,dan,Türkiye'nin anılan kriterlere ne dereee uyum sağlayabildiği ve bu
yöndeki çabaları incelenirken diğer taraftan aday konumundaki diğer ülkelerin
durumları ortaya konarak bir karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır.

 

Absract: This paper discuss Maastrich Criteria which consist of economic
and monetary union and political union. This criterions was designed to take the EC
to a higher level. Consequently all candidate countries are endeavour to
approximate to this criterion. On January 1,1996, Turkey entered into a customs
union agreement with the EU. Turkey is now a part of the single European market
without becoming a complete member of the EU. In this study we research how are
Turkey and candidate countries adjust to new political and economic systems and
compare their situation.


Tam metin:

PDF