BÜYÜK MAĞAZALARDA ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ DOYUMU ÜZERİNE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

Azim Öztürk, Y. Selim Güzelsoydan
1.623 1.030

Öz


Özet: Araştırmamıza konu olan işletmeler kapsamındaki büyük mağazalar
ekonomik yaşamda ve günlük hayatta ayrılmaz bir bütün olma durumuna
gelmiştir. Faaliyetleri gereği insan faktörüne ç-ok daha bağımlı olarak çalışan ve
çalışmamıza konu olan bu işletmeler, çalışanlarının iş koşullarını iyileştirmek, iş
doyumu - doyumsuzluğurıa neden olaıı faktörleri belirlemek ve bu konudaki
sorunlara çözüm bulmak durumundadırlar. Bu bağlamda, bu çalışmada büyük
mağazalarda çalışanların iş doyumuna ilişkin sorunları tesbil edilerek, sağlıklı
ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilmiştir.

 

Abstract: Large-Scale Retailers which is the subject of our research
becomes the most important component of daily economic life. The operations
and activities of Large-Scale Retailers mostly depend on human resource factor.
So they have to determine the factors that cause job satisfaction and job
dissatisfaction and find solutions of problems in those areas. And also they have
to improve working conditions of employees. In this study, the problems related
with job satisfaction is determined, and aplyable solutions is improved for
employees of Large-Scale Retailers


Tam metin:

PDF