A RESEARCH ABOUT THE PRODUCTION ACTIVITIES OF FOREST PRODUCTS INDUSTRY IN TURKEY

Erdoğan Gavcar
1.888 435

Öz


Abstract: In this research a questionnaire was applied on 176 Forest
Products (industries) coneerning their production activities, and 138 of them
answered the questionnaire. This questionnaire was administered to large-scale
businesses in timber, furniture and paper industries, and to all in the chipboard,
fiberboard and plywood industries.
According to the results obtained from the research 56% of forest products
industries make mass-production, 38% order-based production and 6% batch
production. Of these industries, 23% supply their products to workshops, and 39% to
the buildings and 33% other. 5% residences. And raw meterial, labour and energy costs
are most effective factors in determining the prices of products produced by forest
products industries. While 31% of the businesses in tins sector have no problems at
production stage, 68% of them report that they do have problems. The problem of low
quality raw materials takes the first place with 38% and it is followed by lack of
qualified labour with 31.5%.
Key Words: Forest Products Industry. Production Activities. Research.
Questionnaire.

 

Özet: Bu araştırmada 176 Orman Ürünleri Endüstri İşletmesine üretim
faaliyetleri ile ilgili olarak anket çalışması yapılmış, bunların 138 'i ankete cevap
vermiştir. Anket çalışması büyük ölçekli kereste işletmelerine, mobilya ve kağıt
endüstrisi ile bütün yonga levha, lif levha ve kaplama endüstri işletmeierjne
uygulanmıştır.
Araştırma sonucuna göre orman ürünleri endüstri işletmelerinin %56 'sı seri
üretim yaparken %38 "i siparişe göre üretim, %6 'sı her ikisini birlikte
yapmaktadır. Bu endüstrilerin %23 'ü diğer işletmelerin hammadde ürünlerini
üretirken %39 'u inşaat sektörüne, 33% "ü diğer sektörlere, 5% 'i konutlara üretim
yapmaktadır. Orman ürünleri endüstrisinde üretilen ürünlerin fiyatlarının
belirlenmesinde hammadde, işgücü ve enerji maliyetleri en etkili faktfiflerdir.
Ankete katılan işletmelerin %31 'i bu sektörde üretim problemlerinin olmadığını.
%69 'i ise üretimde problemlerinin olduğunu hclirtmişlçrdir. Bu prohlemlerin
başında %38 ile ilk sırayı düşük kalitedeki hammaddeler alırken, bunu %31.5 ile
kaliteli işgücü eksikliği izlemektedir.
Anahtar Kelimeler: Orman Ürünleri Endüstrisi, Üretim Faaliyetleri, Araştırma Anket

Tam metin:

PDF