KOLEKTİF KARAR ALMA MEKANİZMASINDA KULLANILAN OYLAMA YÖNTEMLERİ

İsmail Güneş
2.105 914

Öz


Özet:Bu çalışmanın kapsamı, pek çok disiplinin ilgi alanına giren kolektif
karar alma mekanizmasında önerilen veya kullanılan değişik oylama yöntemlerinin
incelenmesi ile sınırlıdır. Yöntemlerin hepsinin olumlu veya olumsuz yönleri
bulunabilir. Ancak herhangi bir yöntemin uygulanması durumunda ortaya
çıkabilecek sonuçlar, pek çok değişik faktöre bağlı olarak toplumdan topluma
farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar uygulanacak yönteme, alınacak kararın türüne,
kararın alındiğı topluluğun yapısına, topluluğu oluşturan kurum ve kuruluşlara
bireylerin durumuna, karar alma mekanizmasını geçerli kılan demokratik
mekanizmanın işlerliğine bağlıdır.

 

Abstract: The need for collective decision making process arises from
market failure. Government action and decision create very important result such as
resources allocation effect or income distribution effect..This paper attempts to
describe the different methods used by collective decision . This papers not aim to
explain which of the methods is the best. The answer of this question very difîucult.
Because the result depends on various factors.. That is why in this paper examine
collective decision making process and its methods.


Tam metin:

PDF