BÖLGESEL EŞİTSİZLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ömer Yılmaz
3.454 2.601

Öz


Özet: Çalışmanın temel amacj Türkiye'de boyutları her geçen
gün daha da büyüyen ve daha büyük bir ilgi konusu olan bölgelerarası
gelişmişlik farklarıyla ilgili olarak bir inceleme yapmaktır. Çalışmada
bütünlüğün bozulmaması için birbiriyle yakından ilişkili olan ekonomik
veya fonksiyonel eşitsizlikle sosya! eşitsizlik göstergeleri inceleme konusu
yapılmıştır. Çalışmanın giriş bölümünde bölgesel eşitsizliğin tanımı ve
önemi ile ilgili bilgiler verilmekte, daha sonraki bölümlerde sırasıyla
bölgesel eşitsizliğin çeşitleri, Türkiye'de bölgesel eşitsizliğin ortaya çıkış
nedenleri ve çeşitli istatistiki göstergeler açısından Türkiye'deki bölgesel
eşitsizliğin boyutları hakkında bilgiler verilmektedir.

Summary: The main objective of the study is to examine interregional
development disparities drawing more and more attention in Turkey in recent years.
To that end, figures of economic or functional and social disparities closeîy related
to each other were studied. In the first seetion of the study, definition and
importance of regional disparity were given. In the next sections, some information
with regard to types, reasons,and dimension of the regional disparity in Turkey was
presented with various statistical figures, respectively.

Tam metin:

PDF