KOBİ'LERDE (KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME) ÜRETİM ESNEKLİĞİ VE ÖLÇEĞE GÖRE GETİRİ ERZURUM İLİ İMALAT SANAYİİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Orhan Küçük
1.227 346

Öz


.

Tam metin:

PDF