İŞLETMELERDE MALİYET DÜŞÜRME YAKLAŞIMI: KAİZEN (SÜREKLİ İYİLEŞMEYE YÖNELİK MALİYETLEME YÖNTEMİ)

Fatih Coşkun Ertaş
1.471 724

Öz


.

Tam metin:

PDF