Anonim ortaklıkta pay sahibi olan tüzel kişilerin, yönetim kurullarındaki temsilcilerinin vasıtasıyla genel kurulda yönetim kurulunun ibrası hususunda oy kullanıp kullanmayacakları

Sadrettin Haşıloğlu
1.618 641

Öz


.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.