KARS KAŞAR PEYNİRİ İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Levent Gelibolu
1.477 3.425

Öz


Özet: Bu çalışmada, çoğunluğu küçük işletme olan ve sadece tek çeşit
ürün üreten, Kars ilindeki kaşar peyniri işletmelerinin pazarlama sorunları tespit
edilmeye çalışılmıştır. İşletmelerin pazardaki mevcut durumları, finansal
yapıları ve pazarlama bileşenleri ile ilgili sorunları incelenmiş ve çeşitli çözüm
önerileri tartışılmıştır. Çalışma göstermiştir ki, Kaşar peyniri işletmeleri, Kars ili
ekonomisi için vazgeçilmez bir sektör olmasına rağmen, gerekli markalaşma ve
katma değer yaratma süreçlerini doğru yönetememektedirler.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama Karması, Kaşar Peyniri, KOBİ'ler

Abstract: This study focuses on the marketing problems of Kasar
Cheese Producer (a mild, pale yellow cheese made of sheep’s milk) in Kars,
which are mostly SME producing just one unique product. This study
determines the existing market conditions, and suggests possible solutions to
basic problems. Kasar Cheese production is very important for Kars economy.
At the end of the study it can be told that, producers in Kars do not put enough
effort for branding and value-added marketing processes.

Key Word: Marketing Mix,Kasar Cheese, SME's


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.