BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ELEKTRONİK BAŞVURULARIN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRMASI

Yavuz Kılağız, Ahmet Baran
1.299 837

Öz


Özet: Bu çalışmada, Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde örgütlere
yapılan elektronik başvuruların sınıflandırılması esnasında ortaya çıkan işgücü
ve zaman kaybı gibi problemleri gidermek amacıyla bir elektronik başvuru
sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. Sistem, Erzincan Üniversitesine yapılan
elektronik başvuruları sınıflara ayırıp ilgili Daire Başkanlıklarına iletmektedir.
İş akışını önemli ölçüde hızlandırıp, iş gücü kaybının önüne geçen Yapay Sinir
Ağı destekli sistem, kelime tabanlı olup, danışmanlı öğrenmekte ve %98
doğrulukla çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doküman Sınıflandırma, Yapay Sinir Ağları,
Bilgi Yönetimi


Abstract: In this paper, within the framework of the Act on the Right of
Information Acquirement, an electronic application classification system has
been developed in order to eliminate such problems as the waste of workforce
and time during the classification of electronic applications to the institutions.
The system first classifies the electronic applications to Erzincan University
then forwards them to the relevant Chambers of Affairs. Artificial Neural
Network based system, which considerably accelerates the flux of work and
hinders the waste of workforce, is a word based and supervised learning system
and it works with 98% accuracy.
Keywords: Document Classification, Artifical Neural Networks,
Information Management.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.