Editörler ve Kurullar

Editörler

  1. Coşkun POLAT
  2. Prof. Dr. Turan Ondes
  3. Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erkal
  4. Arş. Gör. Bahar Türk
  5. Yard. Doç. Dr. Ensar Agirman, Atatürk Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
  6. Arş. Gör. Muhammet Ozcan
  7. Doç. Dr. Elif Colakoglu, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 25240, Erzurum
  8. Arş. Gör. Fethullah Uçan, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
  9. Yrd. Doç. Dr. Özge Buzdağlı
  10. Arş. Gör. Müge Yüce


ISSN: 1300 4646