Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 13, Sayı 2 (2010) SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ VE HEMŞİRELER / Patıent Safety and Nurses in Health Services Öz   PDF
Feray Gökdoğan, Songül Yorgun
 
Cilt 10, Sayı 1 (2007) SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ERKEĞE YÖNELİK AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ KULLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Kerime Derya Taşçı
 
Cilt 14, Sayı 4 (2011) SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK STRES DÜZEYLERİ Öz   PDF
selma atay, Fatma Yılmaz
 
Cilt 4, Sayı 1 (2001) SAĞLIK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Müyesser Erdem
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008) SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMAYA İLİŞKİN KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Rabia Hacıhasanoğlu, Papatya Karakurt, Serpil Yılmaz, Arzu Yıldırım
 
Cilt 11, Sayı 2 (2008) SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİRİNCİ VE DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL HİJYEN İLE İLGİLİ ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Ayşen Yetkin, Çağla Yiğitbaş
 
Cilt 10, Sayı 1 (2007) SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-ETKİLİLİK-YETERLİLİK ALGISI VE KLİNİK UYGULAMADA YAŞANILAN STRESLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Neriman Zengin
 
Cilt 6, Sayı 1 (2003) SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Afife Yurttaş, Ayşen Yetkin
 
Cilt 12, Sayı 3 (2009) SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Nurcan Özyazıcıoğlu, Nejla Aydınoğlu, Gçkhan Aytekin
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞİ ALGILAYIŞLARINDAKİ DEĞİŞİM, HEMŞİRELİK ROLLERİNE VE HEMŞİRELİĞİN GELECEĞİNE BAKIŞLARI Öz   PDF
Sevil Kızğut, Şule Ergöl
 
Cilt 12, Sayı 1 (2009) SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Emel Yılmaz, Fatoş Karaca, Ela Yılmaz
 
Cilt 9, Sayı 3 (2006) SAĞLIK-HASTALIK VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ Öz   PDF
Nursen Bolsoy, Ümran Sevil
 
Cilt 9, Sayı 1 (2006) SAĞLIKLA İLGİLİ YÜKSEKOKULLARDA VE TIP FAKÜLTESİNDE OKUYAN 1. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME SIKLIĞININ VE SİGARA KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Serap Parlar, Sevgi Çavdar, Nimet Ovayolu
 
Cilt 5, Sayı 1 (2002) SAĞLIKLI ADÖLESANLARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ İLE ANNE-BABALARININ ÖZ - BAKıM GÜCÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI VE SOSYO - DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ Öz   PDF
Fatma Güdücü Tüfekci, Duygu Arıkan
 
Cilt 7, Sayı 3 (2004) SAĞLIKLI BEBEĞE SAHİP OLAMAYAN AİLELERİN YAŞADIĞI PSİKOSOSYAL SORUNLAR Öz   PDF
Gülay Yıldırım, Şule Gökyıldız
 
Cilt 6, Sayı 2 (2003) SAĞLIKLI BEBEĞİ OLAN ANNELERİN BEBEKLERİNİN BAKıMı İLE İLGİLİ SORUNLARINDA SORUN ÇÖZME BECERİLERİNE SOSYO-EKONOMİK DÜZEYİN ETKİSİ Öz   PDF
Yasemin Tazeyurt, Sevim Savaşer
 
Cilt 9, Sayı 3 (2006) SANTRAL VENÖZ KATETER (SVK) UYGULANAN HASTALARDA UYGULAMA ÖNCESİ VE SONRASI ALINAN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Nimet Ovayolu, İlkay Coşkun Güner, Gülendam Karadağ
 
Cilt 8, Sayı 2 (2005) SAPD (SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ) HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ VE ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Elanur Karabulutlu, Mehtap Tan
 
Cilt 7, Sayı 1 (2004) SEFERİHİSAR DEVLET HASTANESİNDEKİ DİYABETES MELLİTUS’LU HASTALARIN HASTALIKLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI Öz   PDF
Nurgül Güngör, Dilek Çeçen, Ferda Özbaşaran, Aynur Çakmakçı Çetinkaya
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) SELF-CARE AGENCY AND STATUS TO MAINTAIN ACTIVITIES OF DAILY LIVING ELDERLY PEOPLE WITH OSTEOARTHRITIS Öz   PDF
Sami Hizmetli, Havva Tel, Hatice Tel, Mustafa Yıldırım
 
Cilt 9, Sayı 2 (2006) SEREBRO VASKÜLER HASTALIK VE HEMŞİRELİK Öz   PDF
Hatice Fesci, Sevinç Kutlutürkan, Zeynep Özer
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) SEZARYEN AMELİYATI OLAN LOHUSALARDA PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Zeynep Karaman Özlü, Selen Soydan, Ayla Çapık, Serap Ejder Apay, Gülçin Avşar, Nadiye Özer, Sevban Arslan
 
Cilt 12, Sayı 1 (2009) ŞİDDET KARŞITI EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN ÇATIŞMA ÇÖZÜM, ŞİDDET EĞİLİMİ VE ŞİDDET DAVRANIŞLARINA YANSIMASI Öz   PDF
Aynur Uysal, Ayla Bayık Temel
 
Cilt 5, Sayı 2 (2002) SİGARA İÇME VE DEPRESYON Öz   PDF
Ayfer Tezel
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) ŞİZOFRENİ HASTALARININ VE BAKIM VERENLERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Kerime Bademli, İlkay Keser, Neslihan Lök, Gülşah Acar, Ayten Kaya Kılıç, Hatice Güvendiren, Kadriye Buldukoğlu
 
Cilt 16, Sayı 4 (2013) ŞİZOFRENİ HASTASINA BAKIM VERENLERİN RUH SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI Öz   PDF
Figen Şengün İnan, Zekiye Çetinkaya Duman
 
Cilt 15, Sayı 4 (2012) SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN YAŞAM KOŞULLARI Öz   PDF
Özgür Alparslan, Bahattin KARAOĞLAN KARAOĞLAN
 
Cilt 20, Sayı 4 (2017) SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU SONRASI İMMÜNSUPRESİF İLAÇ KULLANIMINA UYUM Öz   PDF
Zeliha ÖZDEMİR, Melek Serpil TALAS
 
Cilt 3, Sayı 1 (2000) SORUNLARLA ETKİLİ BAŞ ETME YOLU: PROBLEM ÇÖZME Öz   PDF
Perihan Güner
 
Cilt 9, Sayı 2 (2006) SOSYAL DESTEK VE HEMŞİRELİK Öz   PDF
Melek Ardahan
 
Cilt 2, Sayı 1 (1999) SÖZEL VE POSTER BİLDİRİSİ HAZIRLAMA, SUNMA VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR REHBER Öz   PDF
Seçil Aksayan, Güler Cimete
 
Cilt 9, Sayı 1 (2006) SSK HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE ÖZ-ETKİLİLİK, YETERLİLİK DÜZEYLERİ Öz   PDF
Esra Sergek, Gülümser Sertbaş
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014) STOMALI BİREYLERİN CİNSEL SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE PLISSIT MODELİNİN KULLANIMI Öz   PDF
Sultan Ayaz
 
Cilt 5, Sayı 1 (2002) STRES VE ANKSİYETE İÇİN ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI MODELLER Öz   PDF
Nadiye Özer
 
Cilt 2, Sayı 2 (1999) STRESİ AZALTMANIN VE TÜKENMİŞLİKTEN KAÇINMANIN YOLLARI Öz   PDF
Havva Tel
 
Cilt 13, Sayı 1 (2010) STRESLE BAŞETMEDE ÖNEMLİ BİR YOL: MİZAHIN KULLANIMI / An Important Way for Coping: Usage of Humor Öz   PDF
Fatma Öz
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) Stresle Başetmenin Bir Boyutu Olarak Spiritüalite Öz   PDF
Duygu Hiçdurmaz, Fatma Oz
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) STRIAE GRAVIDARUM AND RELATED FACTORS Öz   PDF
Sermin Timur, Derya Sever
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014) STROBE BİLDİRİMİ: EPİDEMİYOLOJİDE GÖZLEMSEL ARAŞTIRMA RAPORU YAZIMININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN BİR REHBER Öz   PDF
Zekiye KARAÇAM
 
Cilt 13, Sayı 4 (2010) SUBKUTAN HEPARİN UYGULAMASINA BAĞLI GELİŞEN EKİMOZ HEMATOM VE AĞRININ ÖNLENMESİ İÇİN HEMŞİRELERİN ALDIKLARI ÖNLEMLER / The Precautions Taken by the Nurses to Prevent the Bruise Haematoma and Pain Associated with Subcutaneous Heparin Öz   PDF
Reva Balcı Akpınar, Hilal Türkben Polat, Seyhan Yaman, Nadiye Özer
 
Cilt 12, Sayı 1 (2009) SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINA EVDE VERİLEN BAKIMIN VE İZLEMİN HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ Öz   PDF
Rukiye Aylaz, Behice Erci
 
Cilt 7, Sayı 3 (2004) SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ (SAPD) UYGULANAN HASTALARIN BENLİK SAYGISI VE BEDEN İMAJINI ALGILAYIŞLARI Öz   PDF
Mehtap Tan, Elanur Karabulutlu
 
Cilt 8, Sayı 2 (2005) TAMAMLAYICI TEDAVİLERDE HEMŞİRENİN ROLÜ Öz   PDF
Leyla Khorshid, Ülkü Yapucu
 
Cilt 7, Sayı 2 (2004) TANI ÇALIŞMALARI VE YORUMLANMASI Öz   PDF
Nurgül Bölükbaş
 
Cilt 16, Sayı 3 (2013) TEDAVİ SONUCU BAŞARISIZ OLAN İNFERTİL KADINLARIN WATSON’IN İNSAN BAKIM KURAMINA GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI Öz   PDF
Yeter Durgun Ozan, Hülya Okumuş
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) TEMEL HEMŞİRELİK BECERİSİ EĞİTİMİNDE BİR YENİLİK: WEB TABANLI Öz   PDF
Arzu Bahar
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN EBELERİN İLETİŞİM BECERİLERİ Öz   PDF
İlknur Aydın Avci, Birsen Altay, Hacer Gök Uğur, Ayten Yılmaz, Nesime Güzel
 
Cilt 10, Sayı 4 (2007) TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYON Öz   PDF
Elanur Yılmaz Karabulut, Reva Balcı Akpınar
 
Cilt 13, Sayı 4 (2010) THE IMPACT OF TRAINING AND HEALTHCARE SERVICES OFFERED DURING HOME VISITS ON TENSION CONTROL AND LIFE BEHAVIOURS OF AGED INDIVIDUALS IN TURKEY Öz   PDF
Ayşe Sayan Çevirme, Mustafa Yıldız, Dilek Aygin, Birsel Kavaklı
 
Cilt 13, Sayı 1 (2010) THE IMPLEMENTED ROLES AND FUNCTIONS OF NURSES / Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Rol ve Fonksiyonlarını Uygulama Düzeyleri Öz   PDF
Selda Yüzer
 
Cilt 16, Sayı 4 (2013) THE INFLUENCE OF SOCIAL SUPPORT ON MATERNAL-INFANT ATTACHMENT IN TURKISH SOCIETY Öz   PDF
Hacer Alan, Emel Ege
 
Cilt 12, Sayı 1 (2009) THE INVESTIGATION OF SLEEP QUALITY OF PARKINSON'S DISEASE PATIENTS Öz   PDF
Leyla Khorshid, İsmet Eşer, Şebnem Çınar
 
Cilt 11, Sayı 2 (2008) THE PROBLEMS AND NEEDS OF CAREGIVERS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY: A LITERATURE REVIEW Öz   PDF
Nazlı Hacıalioğlu, Nadiye Özer
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Tıbbi Hatalar ve Tıbbi Hata Bildirim Sistemleri Öz   PDF
Şeyda SEREN İNTEPELER, Meltem DURSUN
 
Cilt 20, Sayı 1 (2017) TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN HASTALIKLARINI KABULLENME VE KENDİ BAKIMLARINDAKİ ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Emine ŞİRECİ, Elanur YILMAZ KARABULUTLU
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Tip 2 Diyabetli Bireylerin Öz-Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Yıldız Tekin Yanık, Özgül Erol
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) TİP II DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA HASTALIK ALGISI, PSİKOSOSYAL UYUM VE GLİSEMİK KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Fatma Gündüz, Elanur Yılmaz Karabulutlu
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015) TOPLUMA  VERİLEN  STRESLE  BAŞ  ETME  EĞİTİMİNİN  TOPLUM  RUH   SAĞLIĞINA  YÖNELİK  ETKİLİLİĞİNİN  BELİRLENMESİ Öz   PDF
Ayşegül BİLGE, Hayat BULUTLU, Kamile GÖKTAŞ, Tuğba SİVİLOĞLU
 
Cilt 12, Sayı 2 (2009) TOPLUMDAKİ HEMŞİRELİK İMAJI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Öz   PDF
Şebnem Çınar, Yurdanur Demir
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Travma Sonrasında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yaklaşımı Öz   PDF
Olcay Çam, Ayşe Büyükbayram, Emel Öztürk Turgut
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Travmalı Hasta Vakalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını Ve Girişimlerini Belirleyebilme Durumları Öz   PDF
Füsun Terzioğlu, Serap Ejder Apay, Yeliz Akkuş, Zöhre Irmak, Mediha Baybuğa, Nadiye Özer, Sergül Duygulu, Zahide Tuna, Handan Boztepe, Sevgisun Kapucu, Leyla Özdemir, Nuran Akdemir
 
Cilt 7, Sayı 2 (2004) TRAVMALI HASTALARDA HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ Öz   PDF
Lale Algıer, Aysel Abbasoğlu, Gül Pınar, Zehra Şahin, Hülya Temurlenk, Duygu Atay, Ayşe Duman, Deniz Akan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) TÜBERKÜLOZ HASTALARINDA YALNIZLIK DÜZEYİ VE DEPRESYONLA İLİŞKİSİ Öz   PDF
Hatice POLAT, Seher ERGÜNEY
 
Cilt 2, Sayı 1 (1999) TÜRKİYE'DE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Öz   PDF
Nursen Nahcivan, Semra Erdoğan, M. Nihal Esin
 
Cilt 14, Sayı 1 (2011) TÜRKİYE’DE ANNE SÜTÜ BANKALARI OLMALI MI ? Öz   PDF
Basak Demirtas
 
Cilt 16, Sayı 2 (2013) TÜRKİYE’DE KURAM/MODELE DAYALI HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARININ İNCELEMESİ Öz   PDF
Figen Şengün, Besti Üstün, Kerime Bademli
 
Cilt 14, Sayı 1 (2011) TÜRKİYE’DE MEZUNİYET SONRASI HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN DURUMU Öz   PDF
Nuran Akdemir, Leyla Özdemir, İmatullah Akyar
 
Cilt 4, Sayı 2 (2001) ÜÇ FARKLI SOSYOEKONOMiK DÜZEYDEKİ LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE OLUMLU SAĞLIK DAVRANIŞLARI, OLUMLU KENDİLiK ALGISI İLİŞKİSİ Öz   PDF
Ayşe Sayan, Mehtap Tan, Nezihe Uğurlu, Hülya Çevirme
 
Cilt 12, Sayı 3 (2009) ÜLKEMİZDE HASTA EĞİTİMİNİN DURUMU Öz   PDF
Gülçin Avşar, Mağfiret Kaşıkcı
 
Cilt 12, Sayı 2 (2009) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI Öz   PDF
Nurcan Özyazıcıoğlu, Hava Gökdere Çınar, Gonca Buran, Didem Ayverdi
 
Cilt 13, Sayı 3 (2010) ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ NEDENİ İLE GEÇİCİ GÖÇ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN KENDİLİK ALGILARI / Self-Perception of Temporarily Migrating Students for University Education Öz   PDF
Hülya Arslantaş, Filiz Adana
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN CİNSEL VE ÜREME SAĞLIĞIYLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE AKRAN EĞİTİMİ Öz   PDF
Hande DAĞ, Sevgül DÖNMEZ, Ahsen ŞİRİN, Oya KAVLAK
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇEVRE TUTUMU VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Seher Ünver, İlker Murat Avcıbaşı, Zeynep Kızılcık Özkan
 
Cilt 13, Sayı 1 (2010) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRUAL SENDROM PREVELANSI / Prevelance of Premenstrual Syndrome in University Students Öz   PDF
Gülbu Tanrıverdi, Emine Selçuk, Ayşe Okanlı
 
Cilt 18, Sayı 1 (2015) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANMA DAVRANIŞLARI Öz   PDF
Hatice Kaya, Nuray TURAN, Özlem Keskin, Zeliha Tencere, Ece Uzun, Gülizar Demir, Tanju Yılmaz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİLERİNİN BELİRLENMESİ* Öz   PDF
özlem karabulutlu
 
Cilt 10, Sayı 1 (2007) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇILARI Öz   PDF
Mehtap Tan, Seçil Yuncu, Özlem Şentürk, Özlem Yıldız
 
Cilt 7, Sayı 3 (2004) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ VE UYGULAMALARI Öz   PDF
İlknur Aydın
 
Cilt 11, Sayı 3 (2008) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIĞI ALGILAMA DURUMLARI İLE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Nilüfer Tuğut, Mine Bekar
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayırımcılığına İlişkin Tutumları ve Bu Tutumların Bazı Değişkenlerle İlişkisi Öz   PDF
Şefika Dilek Güven, Gamze UCAKAN MUZ, Nuriye EFE ERTÜRK
 
Cilt 18, Sayı 1 (2015) ÜREMİK KAŞINTI VE HEMŞİRELİK BAKIMI Öz   PDF
mehtap kavurmacı, mehtap tan
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Üretral Yolla Mesane Kateterizasyonunda İki Farklı Kayganlaştırıcı Kullanmanın Ağrıya Etkisi Öz   PDF
Asuman TEMEL, Ayten ZAYBAK
 
Cilt 10, Sayı 3 (2007) ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİSİ İŞLEMİNDE DİNLETİLEN MÜZİĞİN HASTALARIN BAZI DEĞERLERİNE, MEMNUNİYETİNE VE İŞLEMİN BAŞARISINA ETKİSİ Öz   PDF
Özlem Uçan, Nimet Ovayolu
 
Cilt 18, Sayı 3 (2015) UZAKTAN EĞİTİME HEMŞİRELİK EĞİTİMİ PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ Öz   PDF
Deniz ÖZTÜRK
 
Cilt 13, Sayı 3 (2010) VAJİNAL DOĞUMLARDA PERİNE TRAVMASININ ÖNLENMESİNDE PERİNE MASAJININ ETKİSİ / The Effect of Perineal Massage in Preventing Perineal Trauma during Vajinal Delivery Öz   PDF
Kamile Altuntuğ, Aynur Kızılırmak, Bahtışen Kartal, Mürüvvet Başer
 
Cilt 6, Sayı 2 (2003) VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNE VE MEZUNİYET SONRASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Ayşen Yetkin, Çağla Yiğitbaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (1998) YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI Öz   PDF
Nurgül Bölükbaş, Neziha Karabulut
 
Cilt 20, Sayı 4 (2017) YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SORUNLARININ İNCELENMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Selda BAŞARAN ALAGÖZ, Tahsin GEÇKİL
 
Cilt 9, Sayı 4 (2006) YANIK NEDENİYLE ACİLE GELEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Öz   PDF
Nimet Ovayolu, Nesrin Türk, Özlem Uçan
 
Cilt 6, Sayı 3 (2003) YANIKLI ÇOCUKLARDA AĞRI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI Öz   PDF
Ümran Çevik
 
Cilt 10, Sayı 3 (2007) YARA YÖNETİMİNDE “TIME” YAKLAŞIM Öz   PDF
Ülkü Yapucu Güneş
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİNDE PERİNATAL SONUÇLAR Öz   PDF
Beril Nisa Yaşar, Füsun Terzioğlu
 
Cilt 2017, Sayı 2 (2017) YAŞLI BİREYLERDE AĞRIYA YAKLAŞIM Öz   PDF
Dilek Çilingir, Enes Bulut
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) YAŞLI BİREYLERDE KURU GÖZ SEMPTOMU YAYGINLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Öz   PDF
Nükhet KIRAĞ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2002) YAŞLI BİREYLERDE SAĞLIK EĞİTİMİ Öz   PDF
Merdiye Şendir, Rengin Acaroğlu
 
Cilt 7, Sayı 3 (2004) YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ: ÖNLEYİCİ GİRİŞİMLER Öz   PDF
Ayşe Sayan, Gülgün Durat
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014) YAŞLILARA SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA TELE-TIP KULLANIMI Öz   PDF
Nurten KALENDER, Leyla ÖZDEMİR
 
Cilt 8, Sayı 1 (2005) YAŞLILARA VERİLEN PLANLI EGZERSİZ EĞİTİMİNİN BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ), ARTERİYAL KAN BASINCI (AKB) VE EGZERSİZ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Gülbu Tortumluoğlu, Rabia Hacıhasanoğlu, Serpil Yılmaz, Mehmet Yazıcı
 
Cilt 8, Sayı 2 (2005) YAŞLILARDA EV KAZALARI PREVELANSI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Öz   PDF
Gülbu Tortumluoğlu, Rahşan Akyıl, Nadiye Özer
 
Cilt 7, Sayı 1 (2004) YAŞLILARDA MOBİLİTE DÜZEYİ VE DÜŞME KORKUSU Öz   PDF
Müyesser Erdem, Fadime Hatice Emel
 
Toplam 730 ögeden 601 - 700 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 1309-5471