Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 1 (2007) HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Özgür Metin, Fadime Gök Özer
 
Cilt 14, Sayı 3 (2011) HEMŞİRELERİN UYGULANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINDAN BEKLENTİLERİ ve BU PROGRAM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ Öz   Başlıksız ()   PDF   Başlıksız ()   PDF
Nurhan Aytuğ Kanber, Öznur Gürlek
 
Cilt 8, Sayı 2 (2005) HEMŞİRELERİN VARDİYA İLE ÇALIŞMALARININ ANKSİYETE VE ARTERYEL KAN BASINCINA ETKİSİNİN İRDELENMESİ Öz   PDF
Ayten Demir
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Elif Dirimeşe, Aklime Dicle
 
Cilt 7, Sayı 1 (2004) HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN LABORATUAR UYGULAMASINDA BİRBİRLERİNE IM ENJEKSİYON UYGULARKEN VE KLİNİK UYGULAMANIN İLK GÜNÜNDE ANKSİYETE DURUMLARI Öz   PDF
Havva Tel, Hatice Tel, Selma Sabancıoğulları
 
Cilt 17, Sayı 2 (2014) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ* Öz   PDF
FEYZA DERELİ
 
Cilt 14, Sayı 1 (2011) HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Öz
Mehtap CÜRCANİ, Mehtap TAN, Sibel KÜÇÜKOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 1 (2001) HEMŞİRELİK EĞİTİM VE UYGULAMASINDA PSİKOLOJİK BAKIM, TANIMLAMA VE BOYUTLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Mine Bekar
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE BECERİ DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Handan Boztepe, Füsun Terzioğlu
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetsel ve Örgütsel Sorunlar Öz   PDF
Mevlüt Karadağ, Nilgün Akman, Cesim Demir
 
Cilt 4, Sayı 2 (2001) HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU HEMŞİRELİK KAYITLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Öz   PDF
Sibel Erkal, Sevcan Atay, Tülay Kara, Nurgün Platin
 
Cilt 7, Sayı 2 (2004) HEMŞİRELİK MESLEĞİNDE ERKEK ÜYELERİN YERİ Öz   PDF
Ümmühan Kocaer, Tuğba Öztop, Nihal Usta, Derya Gökçek, Nefise Bahçecik, Havva Öztürk, Eylem Paslı
 
Cilt 3, Sayı 1 (2000) HEMŞİRELİK OĞRENCİLERİ GÖZÜYLE KLİNİK HEMŞİRELERİ Öz   PDF
Sebahat Gözüm, Ayla Ünsal, Aygül Kaya, Arzu Kaya, Ferda Ünlü
 
Cilt 5, Sayı 2 (2002) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE İNVAZİV VE İNVAZİV OLMAYAN İŞLEMLERİ YAPMAYA BAĞLI KORKU SEMPTOM VE BELİRTİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Leyla Khorshid, İsmet Eşer, Dilek Sarı, Ayten Zaybak, Ülkü Yapucu, Gülşah Gürol
 
Cilt 14, Sayı 3 (2011) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE KONTROL ODAĞI İLE KENDİ KENDİNE ÖĞRENMEYE HAZIROLUŞ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   Başlıksız ()   PDF
Zekiye Çetinkaya Duman, Figen Şengün
 
Cilt 2017, Sayı 2 (2017) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ÖZ YETERLİK SOSYAL DESTEK VE ETKİLİ BAŞ ETME İLE İLİŞKİSİNDE ALGILANAN STRESİN ARACI ROLÜ Öz   PDF
Gizem Şahin, Sevim Buzlu
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL VE PROFESYONEL DEĞERLERİ/NURSING STUDENTS’ INDIVIDUAL AND PROFESSINAL VALUES Öz   PDF
Hülya KAYA, Burçin IŞIK, Emine ŞENYUVA, Nurten KAYA
 
Cilt 7, Sayı 1 (2004) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİ ALANLARA İLİŞKİN LİSANS EĞİTİMİNİN BAŞINDA VE SONUNDAKİ TERCİHLERİ Öz   PDF
Sebahat Gözüm
 
Cilt 9, Sayı 3 (2006) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ KLİNİK UYGULAMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ Öz   PDF
Kerime Derya Taşcı
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Sibel ASİ KARAKAŞ, Özlem ŞAHİN ALTUN, Mine EKİNCİ, Zeynep OLÇUN, Mükremin TAŞKIN
 
Cilt 14, Sayı 3 (2011) Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Klinik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
YALÇIN KANBAY
 
Cilt 14, Sayı 4 (2011) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİLERİ İLE ÖZ DUYARLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Evşen Nazik, Sevban Arslan
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GENEL SAĞLIK DURUMLARI VE BUNU ETKİLEYEN BAZI ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Candan Öztürk, Betül Aktaş
 
Cilt 17, Sayı 2 (2014) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLAÇ DOZU HESAPLAMA BECERİLERİ VE İLAÇ UYGULAMA HATALARI Öz   PDF
aysel karaca, ferhan açıkgöz
 
Cilt 9, Sayı 1 (2006) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Nilüfer Erbil, Azize Nuran Kahraman, Özgül Bostan
 
Cilt 17, Sayı 2 (2014) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON UYGULAMALARINA YÖNELİK BİLGİLERİ* Öz   PDF
Tülay SAĞKAL
 
Cilt 7, Sayı 1 (2004) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE UYGULAMALARI Öz   PDF
Özge Uzun, Nezihe Karabulut, Zeynep Karaman
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK EĞİTİMDE VERİLEN GERİBİLDİRİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Neslihan Partlak Günüşen, Besti Üstün
 
Cilt 8, Sayı 1 (2005) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAYIŞLARI Öz   PDF
Ayşe San Turgay, Birsen Karaca, Esin Çeber, Gülsün Aydemir
 
Cilt 18, Sayı 3 (2015) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Serpil İNCE, Leyla KHORSHİD
 
Cilt 13, Sayı 2 (2010) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ / Knowledge and thoughts of Nursing Students about Organ Donation and Transplantation Öz   PDF
Nadiye Özer, Serdar Sarıtaş, Zeynep Karaman Özlü
 
Cilt 12, Sayı 4 (2009) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / THE INVESTIGATION OF THE PROBLEM SOLVING SKILL AND DEPRESSION LEVEL OF NURSING STUDENTS Öz   PDF
Ayfer Tezel, Sevban Arslan, Meryem Topal, Öznur Aydoğan, Çiğdem Koç, Melek Şenlik
 
Cilt 14, Sayı 1 (2011) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNE VE PSİKİYATRİ HEMŞİRESİNİN ROLLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ Öz   PDF
Derya Özbaş, Sevim Buzlu
 
Cilt 11, Sayı 2 (2008) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu, Papatya Karakurt
 
Cilt 10, Sayı 4 (2007) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL SORUNLARA SAHİP OLMA DURUMLARI VE PROBLEM ALANLARININ SAPTANMASI Öz   PDF
Derya Tanrıverdi, Mine Ekinci
 
Cilt 20, Sayı 3 (2017) Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Etkileyen Etmenler: Lefkoşe Örneği (Nursing Students’ Styles of Coping with Stress and Factors That Affect Them: The Case of Nicosia) Öz   PDF
Cantürk ÇAPIK, Hatice DURMAZ, Mine ÖZTÜRK
 
Cilt 17, Sayı 3 (2014) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Feyza NAZİK, Mehtap SÖNMEZ, Gülsen GÜNEŞ
 
Cilt 20, Sayı 3 (2017) Hemşirelik Öğrencilerinin ve Klinik Hemşirelerin İntörn Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Determining The Opinions of Clinic Nurses and Nursing Students About Internship) Öz   PDF
Gülcan BAHCECİOĞLU TURAN, Mehtap TAN, Nuray DAYAPOĞLU
 
Cilt 19 (2016): Özel Sayı HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI UYRUKLU HASTALARA BAKIM VERMEDE YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER Öz   PDF
Demet CEYLAN POLAT, Esma AKCAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (1999) HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASI KONUSUNDA BİLGİLERİNİN İNCELENMESi Öz   PDF
Şenay Ok, Handan Zincir, Emel Ege
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Uygulama Alanlarında Meslektaş Şiddetine Maruz Kalma Durumları Öz   PDF
Medine Koç, Döndü Batkın
 
Cilt 9, Sayı 1 (2006) HEMŞİRELİK VE KALİTE Öz   PDF
Nimet Ovayolu, Aynur Bahar
 
Cilt 12, Sayı 2 (2009) HEMŞİRELİK VE SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Filiz Adana, Betül Aktaş, Semra Erdağı, Sevda Eliş, Hicran Alkan, Özgü Uluman
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007) HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL YÜZ İFADELERİNİ TANIMA BECERİLERİ VE ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ Öz   PDF
Reva Balcı Akpınar, Özge Uzun
 
Cilt 11, Sayı 2 (2008) HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULLARI İÇİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Filiz Kantek, Ülkü Baykal
 
Cilt 17, Sayı 1 (2014) HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ OKULLARI VE MESLEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE MEZUNİYET SONRASI PROFİLLERİ* Öz   PDF
Sebahat GÖZÜM, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ, Cantürk ÇAPIK
 
Cilt 4, Sayı 2 (2001) HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE BENLİK SAYGISI VE ATILGANLIK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Serpil Yılmaz, Mine Ekinci
 
Cilt 13, Sayı 1 (2010) HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKA DÜZEYİ Öz   PDF
Gülçin Avşar, Mağfiret Kaşıkcı
 
Cilt 3, Sayı 1 (2000) HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE VE MESLEKİ ALANDA ERKEK HEMŞİRE ADAYLARA BAKIŞ AÇISI Öz   PDF
Duygu Arıkan, Zeynep Karaman, Gülçin Yağcı
 
Cilt 11, Sayı 4 (2008) HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİKTE ENFEKSİYONDAN KORUNMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Öz   PDF
Sibel Öztürk, Gülçin Avşar, Nilay Yağcı, Serap Taşcı
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008) HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Özgül Karayurt, Özay Akyol
 
Cilt 11, Sayı 3 (2008) HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YENİDOĞANDA AĞRIYA İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Nurcan Özyazıcıoğlu, Ayda Çelebioğlu
 
Cilt 10, Sayı 3 (2007) HEMŞİRELİKTE ATILGANLIK Öz   PDF
Şengül Yaman Efe
 
Cilt 8, Sayı 2 (2005) HEMŞİRELİKTE KARİYERİNİZİ KEŞFEDİN! Öz   PDF
Fügen Göz, Kader Gürbüz
 
Cilt 16, Sayı 3 (2013) HEMŞİRELİKTE MESLEKİ ÖZERKLİK KAVRAMININ İNCELENMESİ Öz   PDF
zehra göçmen baykara, Serap Şahinoğlu
 
Cilt 7, Sayı 1 (2004) HEMŞİRELİKTE TÜKENMİŞLİĞE BİR BAKIŞ Öz   PDF
Ayetn Demir
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) Hemşirelikte Yaratıcılık Eleştirel Düşünme ve Bulguların Yorumlanması Öz   PDF
Gülümser Dolgun, Semra Erdoğan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2012) HEMŞİRENİN HASTA EĞİTİMİNDEKİ ROLÜNE YÖNELİK HASTALARIN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Sim Aygül, Sevim Ulupınar
 
Cilt 11, Sayı 2 (2008) HİPERBİLİRUBİNEMİ NEDENİYLE HASTANEYE YATIRILAN YENİDOĞANLARIN ANNELERİNİN KAYGI DÜZEYİ, ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BİLGİLENDİRMENİN KAYGIYI AZALTMADAKİ ROLÜ Öz   PDF
Ayda Çelebioğlu, Sevinç Polat
 
Cilt 10, Sayı 1 (2007) HİPERTANSİYON VE EVDE BAKIM Öz   PDF
Papatya Demirci Karakurt, Mağfiret Kara
 
Cilt 1, Sayı 1 (1998) HİPERTANSİYONA YOL AÇAN RİSK FAKTÖRLERİ Öz   PDF
Ayşen Yetkin, Mehtap Tan
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) HOLİSTİK BAKIMIN BİR BOYUTU: SPİRİTUALİTE, DOĞASI ve HEMŞİRELİKLE İLİŞKİSİ Öz   Başlıksız ()   PDF
Meryem - YILMAZ
 
Cilt 7, Sayı 3 (2004) HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
İlknur Aydın, Sevinç İşleyen
 
Cilt 11, Sayı 3 (2008) İÇ HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Hatice Fesci, Nevin Doğan, Gül Pınar
 
Cilt 16, Sayı 4 (2013) İÇ HASTALIKLARI KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN REFAKATÇİLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ Öz   PDF
Sevgi KIZILCI, Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ, Özlem UĞUR, Dilek SEZGİN, Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
 
Cilt 15, Sayı 4 (2012) İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTA İLETİŞİMİNDE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN SAPTANMASI Öz   PDF
Burcu Bayrak, Hatice Bostanoğlu
 
Cilt 11, Sayı 3 (2008) İLK DEFA İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON UYGULAMASI YAPAN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİ VE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ Öz   PDF
Necmiye Sabuncu, Selmin Köse, Fatma Özhan, Makbule Batmaz, Kürşat Özdilli
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) İLK KEZ DOĞUM YAPAN KADINLARDA GEBELİK ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMLERDE DİSPARONİ SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ DURUMLAR Öz   PDF
Zekiye KARAÇAM
 
Cilt 4, Sayı 2 (2001) İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN BESLENME EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Rana Yiğit, Emine Tokgöz, Figen Esenay
 
Cilt 20, Sayı 4 (2017) İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Figen ÇAVUŞOĞLU, Birsen ALTAY, Gülşat NURİYEVA, Buket ÖNGÖR
 
Cilt 9, Sayı 1 (2006) İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA İLİŞKİN BİLGİ VE İNANIŞLARI İLE AİLE BİREYLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME DURUMUNUN İNCELENMESİ Öz
Sevil İnal, Suzan Yıldız
 
Cilt 9, Sayı 1 (2006) İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA İLİŞKİN BİLGİ VE İNANIŞLARI İLE AİLE BİREYLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME DURUMUNUN İNCELENMESİ Öz   PDF
Sevil İnal, Suzan Yıldız
 
Cilt 13, Sayı 3 (2010) IMPACT OF USING THE OMAHA SYSTEM OF PUBLIC HEALTH NURSING STUDENTS WORKING AT COMMUNITY HEALTH CARE CENTERS ON FAMILY HEALTH Öz   PDF
Rukuye Aylaz, Nevzat Bilgin, Mehtap Omaç, Neşe Ulukoca
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Inability to Speak: A Qualitative Study on the Experiences of Patients Who Underwent Partial Laryngectomy Öz   PDF
Ayla Gürsoy, Melek Ertürk, Nuray Demirci Güngördü
 
Cilt 11, Sayı 4 (2008) İNFERTİL ÇİFTLERİN YAŞADIKLARI SORUNLAR ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI Öz   PDF
Emre Yanıkkerem, Oya Kavlak, Ümran Sevil
 
Cilt 20, Sayı 4 (2017) İNFORMAL BAKIM VERENLERİN BAKIM YÜKÜNE İLİŞKİN HEMŞİRELERİN GÖRÜŞLERİ* Öz   PDF
Keziban TÜRKEN GEL, Makbule TOKUR KESGİN
 
Cilt 7, Sayı 3 (2004) İNFÜZYON SETLERİ DEĞİŞİM SÜRELERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ÖNERİLER Öz   PDF
Neriman Zengin, Hülya Üstündağ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008) İNME TANILI HASTALARIN DEPRESYON DÜZEYLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Öz   PDF
Meryem Uslu, Gönül Özgür, Aysun Babacan Gümüş
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008) İNMELİ BİR OLGUNUN YAŞAM MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ Öz   PDF
Papatya Karakurt, Mağfiret Kaşıkçı
 
Cilt 12, Sayı 4 (2009) İNMELİ HASTALARIN AİLEDEN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK / Perceived Social Support from Family of Stroke Patients Öz   PDF
Nuray Dayapoğlu, Mehtap Tan
 
Cilt 2, Sayı 2 (1999) İNSÜLİNE BAĞIMLI DİABETES MELLİTUS'LU(IBDM) ÇOCUKLARIN ENJEKSİYON BÖLGELERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Ayşe Ocakçı
 
Cilt 1, Sayı 1 (1998) İNTİHAR VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ Öz   PDF
Mine Ekinci, Ayşe Şayir
 
Cilt 12, Sayı 2 (2009) İNTİHARLARIN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI Öz   PDF
Münire Temel
 
Cilt 4, Sayı 1 (2001) İŞ ORTAMINDAKİ SÖZEL SALDIRININ HEMŞİRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Özge Uzun, Beyhan Bağ, Nadiye Özer
 
Cilt 11, Sayı 4 (2008) İŞİTME ENGELLİ ADÖLESANLARIN BENLİK KAVRAMI VE DEPRESYON BELİRTİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Fatma Yılmaz, Duygu Arıkan
 
Cilt 9, Sayı 4 (2006) İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN TOPLUMA UYUM SORUNLARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Yazgül Küçük, Duygu Arıkan
 
Cilt 10, Sayı 4 (2007) İSTANBULDAKİ KAMU HASTANELERİNDE GÖREVLİ SERVİS SORUMLU HEMŞİRELERİNİN YÖNETİM EĞİTİMİ GEREKSİNİMLERİNİN ANALİZİ Öz   PDF
Serap Sökmen, Ülkü Baykal
 
Cilt 17, Sayı 4 (2014) İSTATİSTİKSEL GÜÇ ANALİZİ VE HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI: TEMEL BİLGİLER Öz   PDF
Cantürk ÇAPIK
 
Cilt 12, Sayı 1 (2009) JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI Öz   PDF
Nazan Koştu, Kerime Derya Beydağ (Taşçı)
 
Cilt 12, Sayı 2 (2009) JİNEKOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI Öz   PDF
Kerime Derya Beydağ (Taşçı)
 
Cilt 9, Sayı 2 (2006) JİNEKOLOJİK KANSERLERDE YAŞAM KALİTESİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Öz   PDF
Nesrin Reis, Anahit Coşkun, Nezihe Kızılkaya Beji
 
Cilt 9, Sayı 3 (2006) JİNEKOLOJİK KANSERLİ HASTALARIN BAKIM VE REHABİLİTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Öz   PDF
Nesrin Reis
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE NAVİGASYON VE NAVİGATÖR Öz   PDF
Filiz Ünal Toprak, Gülşen Vural
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015) JİNEKOLOJİK  KANSER  TEDAVİSİ  SIRASINDA  YAŞANAN  PSİKOLOJİK   SORUNLARIN  KADININ  CİNSEL  YAŞAMINA  ETKİSİ Öz   PDF
Füsun TERZİOĞLU, Hacer ALAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007) KADIN DOĞUM SERVİSLERİNDE YATAN HASTALARIN ERKEK HEMŞİRELER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ Öz   PDF
Kerime Derya Taşçı
 
Cilt 15, Sayı 4 (2012) KADIN DOĞUM SERVİSLERİNDE YATAN HASTALARIN ERKEK HEMŞİRELER HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
ASLI SİS ÇELİK, Türkan PASİNLİOĞLU, Meryem ÇİLEK, Arzu ÇELEBİ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2002) KADIN İSTİSMARI Öz   PDF
Ayden Özkan, Ümran Demir
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) KADIN MAHKUMLARDA GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI / GENITAL HYGIENE BEHAVIORS OF FEMALE PRISONERS Öz   PDF
İlkay Arslan Özkan, Özen Kulakaç
 
Cilt 16, Sayı 1 (2013) KADIN SAĞLIĞI AÇISINDAN YAŞLILIK VE YAŞAM KALİTESİ Öz   PDF
Demet Aktaş, Ebru Şahin, Füsun TERZİOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 2 (2001) KADIN VE ÇOCUKLARDA CİNSEL TACİZ Öz   PDF
Sermin Timur, Şenay Ok
 
Toplam 730 ögeden 301 - 400 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 1309-5471