Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 2 (2000) ERZURUM ANA ÇOCUK SAĞLlĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİNE BAŞVURAN KADINLARDA GENİTAL YOL ENFEKSİYONLARININ SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ Öz   PDF
Nazlı Hacıalioğlu, Tacettin İnandı, Türkan Pasinlioğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (1998) ERZURUM BÖLGESİNDE EMZİREN ANNELERİN EMZİRME İŞLEMİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ VE HEMŞİRENİN ROLÜ Öz   PDF
Gülşen Eryılmaz
 
Cilt 1, Sayı 2 (1998) ERZURUM BÖLGESİNDE MİYADINDAKİ GEBELERİN HEMOGLOBİN, SERUM FERRİTİN DEĞERLERİNİN BEBEK HEMOGLOBİN, SERUM FERRİTİN DEĞERLERİ İLE BEBEK VE PLASENTA AĞIRLIKLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Gülşen Eryılmaz
 
Cilt 2, Sayı 1 (1999) ERZURUM İL MERKEZİNDE 24 AYLIK ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN DİŞ ÇIKARMA DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ İLE BU DÖNEMDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Öz   PDF
Ayda Çelebioğlu, Sevinç Yaman
 
Cilt 9, Sayı 1 (2006) ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Zeynep Avcı, Tacettin İnandı
 
Cilt 1, Sayı 1 (1998) ERZURUM İLİ 7-11 YAŞ GRUBU İLKOKUL ÇAĞI ÇOCUKLARlNDA BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Sevinç Yaman, Sevin Altınkaynak
 
Cilt 1, Sayı 1 (1998) ERZURUM İLİ İLKOKUL 4. VE 5. SINIF ÇOCUKLARININ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Ayfer Tezel, Sevinç Yaman
 
Cilt 8, Sayı 1 (2005) ERZURUM İLİNDEKİ BİREYLERİN HEMŞİRELER İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Öz   PDF
Gülbu Tortumluoğlu, Rahşan Akyıl, Ayşe Karanlık, Rabia Aldaç, Elif Turaneri, Ayfer Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 2 (2002) ERZURUM SAĞLIK YÜKSEKOKULU I. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKLERİNİ SEÇMEYE VE MESLEĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Ayfer Tezel, Sevban Arslan
 
Cilt 2, Sayı 1 (1999) ERZURUM SANAYİ BÖLGESİNDE OTO TAMİRHANELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SAĞLIKLARINI KORUYUCU DAVRANIŞLARI İŞ ORTAMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Behice Erci, Dilek Kılıç, Süreyya Özdemir, Gülbu Tortumluoğlu
 
Cilt 5, Sayı 1 (2002) ERZURUM VE YÖRESİNDE İNFERTİL KADINLARIN İNFERTİLİTE İLE İLGİLİ GELENEKSEL İNANÇ VE UYGULAMALARI Öz   PDF
Raziye Engin, Türkan Pasinlioğlu
 
Cilt 15, Sayı 4 (2012) ERZURUM’DA GEBELİK VE DOĞUM SONU DÖNEMDE YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALARIN BELİRLENMESİ Öz   PDF
ASLI SİS ÇELİK, Ayla ÇAPIK, Raziye ENGİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (1998) ETKİN SAĞLIK EĞİTİMİNDE SOSYAL BİLİŞSEL ÖĞRENME KURAMlNIN KULLANIMI Öz   PDF
Sebahat Gözüm, Beyhan Bağ
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) Evaluation of Medication Management Safety in Patients Using Oral Anticoagulants Öz   PDF
Özlem Doğu, Rengin Acaroğlu
 
Cilt 8, Sayı 3 (2005) EVLİLİK ÖNCESİ DÖNEMDEKİ GENÇ KIZLARIN AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ Öz   PDF
Fügen Göz, Belgin Babadağlı, Nevin Altınsoy, İlknur Yıldızoğlu
 
Cilt 18, Sayı 2 (2015) FAKÜLTE MEZUNU  HEMŞİRELERİN  LİSANS  EĞİTİMİNE  İLİŞKİN   GÖRÜŞLERİNİN  VE  ETKİLEYEN  ETMENLERİN  İNCELENMESİ Öz   PDF
Nurten ALAN, Leyla KHORSHID
 
Cilt 12, Sayı 2 (2009) FEKAL İNKONTİNANSIN BAKIMI VE BAKIMDA KULLANILAN ÜRÜNLER Öz   PDF
Yıldız Denat, Leyla Khorshid
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) FLÖRT ŞİDDETİ TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Öz   PDF
Füsun TERZİOĞLU, İlknur Münevver GÖNENÇ, Funda ÖZDEMİR, Gülten GÜVENÇ, Gülşah KÖK, Neslihan YILMAZ SEZER, Başak DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ
 
Cilt 18, Sayı 3 (2015) GEBELERDE DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Ayla ÇAPIK, Serap EJDER APAY, Tuğçe SAKAR
 
Cilt 10, Sayı 1 (2007) GEBELERDE DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMLERDE DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Sena Kaplan, Aynur Bahar, Gülümser Sertbaş
 
Cilt 9, Sayı 4 (2006) GEBELERDE DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMLERDE DURUMLUK KAYGIYI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Aynur Bahar
 
Cilt 6, Sayı 1 (2003) GEBELERİN AİLE ORTAMINI ALGILAMALARI İLE ÖZ BAKIM GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Gülbu Tortumluoğlu, Ayşe Okanlı, Behice Erci
 
Cilt 19, Sayı 1 (2016) GEBELERİN DOĞUM KOÇLUĞU HAKKINDAKİ BİLGİ, GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Hediye Bekmezci, Hava Özkan, Sevgi Bayrak, Tuğçe Öztürk, Nurcan Toprak
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) GEBELERİN DUYGUSAL ZEKÂLARI İLE PRENATAL BAĞLANMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Gülüzar BUKO, Hava ÖZKAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (1999) GEBELİK SAYISININ ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ Öz   PDF
Gülşen Eryılmaz, Behice Erci, Raziye Engin
 
Cilt 12, Sayı 3 (2009) GEBELİK VE BAZI SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN CİNSEL FONKSİYON ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Sevgi Özkan, Huriye Demirhan, İlgün Özen Çınar
 
Cilt 11, Sayı 3 (2008) GEBELİK YAŞININ GEBELİKTE YAŞANAN FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERE ETKİSİ Öz   PDF
Belgin Babadağlı
 
Cilt 5, Sayı 1 (2002) GEBELİKTE CİNSEL YAŞAMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Ayrıntılar   PDF
Gülşen Eryılmaz, Emel Ege, Handan Zincir
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) GEBELİKTE EŞLERİN CİNSEL YAŞAMI VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Zerrin Bilen Sadi, Hilmiye Aksu
 
Cilt 5, Sayı 1 (2002) GEBELİKTE MADDE KULLANIMININ ANNE, FETÜS VE YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Güler Cimete
 
Cilt 17, Sayı 3 (2014) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI Öz   PDF
Cantürk ÇAPIK
 
Cilt 19 (2016): Özel Sayı GECİKMİŞ KORD KLEMPLENMESİNİN VE KORDON SIVAZLAMASININ YENİDOĞAN SAĞLIĞINA ETKİSİ Öz   PDF
Öznur KÖRÜKCÜ, Gizem AVGÖREN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2002) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DOĞUMA YARDIM Öz   PDF
Nuran Kömürcü, Nimet Sevgi Gençalp
 
Cilt 14, Sayı 1 (2011) GELENEKSEL VE PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MODELİYLE ÖĞRENİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Hatice Mert
 
Cilt 15, Sayı 4 (2012) GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA KAZA VE YARALANMA Öz   PDF
Hatice Yıldırım Sarı, Alev Girli
 
Cilt 2017, Sayı 2 (2017) GENEL CERRAHİ HASTALARININ TABURCULUK EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ Öz   PDF
AYLİN GÜÇLÜ, Şerife KURŞUN
 
Cilt 8, Sayı 3 (2005) GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI ENVANTERİNİN (GHDE) GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Emel Ege, Gülşen Eryılmaz
 
Cilt 3, Sayı 2 (2000) GEREKLİLİĞİ GİDEREK ARTAN DİĞER BİR ALAN: REHABİLİTASYON HEMŞİRELİĞİ Öz   PDF
Özlem Aslan
 
Cilt 12, Sayı 4 (2009) GERİLİM TİPİ BAŞAĞRISI OLAN VE OLMAYAN ERİŞKİNLERDE PSİKİYATRİK SEMPTOMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI / THE COMPARISON OF PSYCHIATRIC SYMPTOMS IN ADULTS HAVING AND NOT HAVING TENSION TYPE HEADACHES Öz   PDF
Derya Tanrıverdi, Sebahat Gözüm
 
Cilt 18, Sayı 1 (2015) GÖÇÜN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öz   PDF
Yasemin GÜMÜŞ
 
Cilt 7, Sayı 3 (2004) GÜNÜMÜZDE EVDE BAKIM Öz   PDF
Ayşe Sayan
 
Cilt 9, Sayı 1 (2006) GUTHRİE TARAMA TESTİ İÇİN ÖRNEK ALMA UYGULAMALARININ VE TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Suzan Yıldız, Serap Balcı, Gülay Görak
 
Cilt 8, Sayı 3 (2005) GÜVENLİ BAĞIŞIKLAMADA EBE VE HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI Öz   PDF
Gülçin Bozkurt, Leyla Erdim
 
Cilt 20, Sayı 4 (2017) GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİNİN ETKİNLİĞİ: SİSTEMATİK İNCELEME Öz   PDF
Özlem SOYER, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN
 
Cilt 11, Sayı 3 (2008) GÜVENLİ İSTİHDAMIN ÖNEMİ Öz   PDF
Hatice Ulusoy
 
Cilt 9, Sayı 4 (2006) HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNDE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENE BECERİSİ GELİŞTİRME Öz   PDF
Şükran Özkahraman, Bilgin Kıray Vural, Ayla Bayık
 
Cilt 10, Sayı 1 (2007) HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE BEKLENTİLERİ Öz   PDF
Selma Dinç, Özlem Kaya, Zeynep Şimşek
 
Cilt 16, Sayı 3 (2013) HASTA CİNSELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HEMŞİRELİK: ENGELLER VE ÖNERİLER Öz   PDF
Zehra Gölbaşı, Funda Evcili
 
Cilt 14, Sayı 4 (2011) HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Emine Türkmen, Ülkü Baykal, Şeyda Seren, Serap Altuntaş
 
Cilt 5, Sayı 2 (2002) HASTALAR KENDİLERİNE BAKIM VERENLERİN CİNSİYETİ KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYORLAR? Öz   PDF
Ferda Özbaşaran, Ayten Taşpınar, Aynur Çakmakçı
 
Cilt 19, Sayı 2 (2016) HASTALARIN CERRAHİ SONRASI UYGULANAN AĞRI TEDAVİSİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Kadriye ACAR, Hüseyin ACAR, Figen DEMİR, Fatma ETİ ASLAN
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Hastaların İki Ölçeğe Göre Düşme Riskinin Belirlenmesi ve Bu Ölçeklerin Düşmeyi Belirlemedeki Duyarlılığı: Pilot Çalışma Öz   PDF
Dilek Özden, Şerife Karagözoğlu, Seda Kurukız
 
Cilt 9, Sayı 4 (2006) HASTALARIN KENDİLERİNİ BAKIM VEREN YAKINLARINA YÜK OLARAK HİSSETME DURUMLARI Öz   PDF
Nadiye Özer, Nazlı Hacıalioğlu, Rahşan Çevik Akyıl, Reva Akpınar
 
Cilt 6, Sayı 1 (2003) HASTALARIN PERİOPERATİF DÖNEME İLİŞKİN İZLENİMLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Türkan Özbayır, Fatma Demir, Yelda Candan, İlkay Coşkun, Alev Dramalı
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008) HASTALARIN PSİKOSOSYAL TEPKİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Öz   PDF
Nazmiye Kocaman
 
Cilt 14, Sayı 4 (2011) Hastaların su ve diğer sıvıları tüketme durumu Öz   PDF
Nurcan Ertuğ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2004) HASTANE İNFEKSİYONLARI İÇİNDE ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ YERİ Öz   PDF
Nedime Köşgeroğlu, Neşe Dönmez Çelik
 
Cilt 13, Sayı 1 (2010) HASTANE TABURCULUĞUNA HAZIR OLUŞLUK ÖLÇEĞİ-YENİ DOĞUM YAPMIŞ ANNE FORMU’NUN TÜRKÇE UYARLAMASININ GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ / Validity and Reliability of Turkish Version of Readiness for Hospital Discharge Scale–New Mother Form (RHD-NMF) Öz   PDF
Belgin Akın, Müşerref Şahingeri
 
Cilt 8, Sayı 2 (2005) HASTANEDE ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELERİN ÇOCUKLARININ BAKIMI HAKKINDAKİ ENDİŞELERİ VE DURUMLUK SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Ulviye Yılmaz, Sermin Timur, Emel Ege
 
Cilt 10, Sayı 2 (2007) HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN EL YIKAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ Öz   PDF
Rahşan Akyıl, Özge Uzun
 
Cilt 6, Sayı 2 (2003) HASTANEDE YATAN ÇOCUKTA TERAPÖTİK İLETİŞİM Öz   PDF
Sevil İnal, Melahat Akgün
 
Cilt 5, Sayı 2 (2002) HASTANEDE YATAN HASTALARIN HEMŞİRELERDEN BEKLENTİLERİ Öz   PDF
Nurgül Bölükbaş, Zeynep Türköz
 
Cilt 1, Sayı 2 (1998) HASTANEDE YATAN HASTALARIN YEME-İÇME İLE İLGİLİ SORUNLARININ VE ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Reva Akpınar, Ayşen Yetkin
 
Cilt 12, Sayı 2 (2009) HASTANELERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN SORUNLARI Öz   PDF
Havva Öztürk, Fatma Yılmaz, Nejla Demir
 
Cilt 16, Sayı 4 (2013) HEMODİYALİZ HASTALARINDA GEVŞEME EGZERSİZİ VE ÖFKE EĞİTİMİNİN ÖFKE İFADELERİNE ETKİSİ Öz   PDF
burcu demir, ayşe okanlı
 
Cilt 14, Sayı 4 (2011) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Elanur Yılmaz Karabulutlu
 
Cilt 8, Sayı 2 (2005) HEMODİYALİZ HASTALARINDA SOSYAL DESTEK VE UMUTSUZLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Mehtap Tan, Ayşe Okanlı, Elanur Karabulutlu, Neşe Erdem
 
Cilt 8, Sayı 3 (2005) HEMODİYALİZ HASTALARINDA STRESLE BAŞETME VE SOSYAL DESTEK Öz   PDF
Elanur Karabulutlu, Mehtap Tan, Neşe Erdem, Ayşe Okanlı
 
Cilt 5, Sayı 1 (2002) HEMODİYALİZ HASTALARININ ÖZ-BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Emine Kıyak, Seher Ergüney
 
Cilt 2, Sayı 2 (1999) HEMOFİLİSİ OLAN BİREYİN EVDE BAKIMI VE HEMŞİRENİN ROLÜ Öz   PDF
Sebahat Gözüm
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008) HEMŞİRE ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNE UYGULAMA YAPMALARINA İLİŞKİN HASTALARIN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Şule Ecevit Alpar, Ükke Karabacak, Bilge Gülseven, Leman Şenturan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2002) HEMŞİRE VE EBELERİN HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ Ayrıntılar   PDF
Nuran Kömürcü
 
Cilt 7, Sayı 3 (2004) HEMŞİRELER ARASINDA BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIM SIKLIĞININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Asiye Gül, Nuran Teke Gençtürk, Gülçin Bozkurt
 
Cilt 11, Sayı 1 (2008) HEMŞİRELER TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YAZILI HASTA EĞİTİM MATERYALLERİNİN OKUNABİLİRLİĞİNİN SAPTANMASI Öz   PDF
Nurten Kaya, Hatice Kaya
 
Cilt 12, Sayı 1 (2009) HEMŞİRELERDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Gülşah Gürol Arslan, Yurdanur Demir, İsmet Eşer, Leyla Khorshid
 
Cilt 15, Sayı 2 (2012) Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Belirlenmesi Öz   PDF
Seval Karaboğa Gündoğdu, Nefise Bahçecik
 
Cilt 7, Sayı 1 (2004) HEMŞİRELERDE İŞE BAĞLI GERGİNLİK VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Duygu Arıkan, Nezihe Karabulut
 
Cilt 18, Sayı 1 (2015) HEMŞİRELERDE ÖFKE DÜZEYİNİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ Öz   PDF
Meryem BARAN, Ayşe OKANLI
 
Cilt 19, Sayı 3 (2016) HEMŞİRELERDE UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Cevriye Yüksel Kaçan, Özlem Örsal, Nedime Köşgeroğlu
 
Cilt 18, Sayı 1 (2015) HEMŞİRELERDE ZİHİNSEL İŞ YÜKÜ DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF
Mevlüt Karadağ, İbrahim Halil Cankul
 
Cilt 8, Sayı 3 (2005) HEMŞİRELERİN ADANA SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ KLİNİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Zehra Eskimez, Nazan Alparslan, Gürsel Öztunç, Serap Torun
 
Cilt 20, Sayı 3 (2017) Hemşirelerin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışları (Attitudes and Behaviors of Nurses Towards Caring Nurse-Patient Interaction) Öz   PDF
Duygu BAYRAKTAR, İsmet EŞER
 
Cilt 18, Sayı 4 (2015) HEMŞİRELERİN EGZERSİZ DAVRANIŞLARI, ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Öz   PDF
Reyhan Doğan, Sultan Ayaz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) HEMŞİRELERİN ENTERAL BESLENME İŞLEMİNE YÖNELİK UYGULAMA VE KAYITLARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Nurcan Uysal, İsmet Eşer, Leyla Khorshid
 
Cilt 17, Sayı 4 (2014) HEMŞİRELERİN HASTA BAKIMINDA KULLANDIKLARI HEMŞİRELİK SÜRECİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Gülçin AVŞAR
 
Cilt 16, Sayı 3 (2013) HEMŞİRELERİN HASTA DÜŞMELERİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ Öz   PDF
Süreyya BULUT, Gülengün TÜRK, Muazzez ŞAHBAZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2002) HEMŞİRELERİN HASTA VE AİLESİNİN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI Öz   PDF
Ayşen Yetkin
 
Cilt 19, Sayı 4 (2016) HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK SÜRECİ UYGULAMASINDA YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Ayten ZAYBAK, Handan ÖZDEMİR, Elif GÜNAY İSLAMOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 2 (2006) HEMŞİRELERİN HEPATİT B VE C VİRÜSLERİNDEN KORUNMAK İÇİN ALDIKLARI ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Özlem Uçan, Nimet Ovayolu, Seda Torun
 
Cilt 12, Sayı 4 (2009) HEMŞİRELERİN İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON İŞLEMİNE YÖNELİK UYGULAMALARININ İNCELENMESİ / The Examination of the Procedures Regarding to Intramuscular Injection Used by the Nurses Öz   PDF
Ülkü Yapucu Güneş, Ayten Zaybak, Berna Biçici, Kıvan Çevik
 
Cilt 20, Sayı 4 (2017) HEMŞİRELERİN İŞİTME ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ* Öz   PDF
Ferya ÇELİK, Nurten TERKEŞ, Emine USLULAR, Özlem ŞAHİN, Latif SAVAŞ, Ayşe KARATEKE, Gülzade DUYGUN, Hilal KAHRAMAN
 
Cilt 14, Sayı 2 (2011) HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIKLARI ETİK İKİLEMLERİN İNCELENMESİ Öz   Başlıksız ()   PDF
AYFER ELCİGİL
 
Cilt 4, Sayı 1 (2001) HEMŞİRELERİN KARŞILAŞTIKLARI MESLEKİ RİSKLER Öz   PDF
Seher Ergüney, Mehtap Tan, Sibel Sivrikaya, Neşe Erdem
 
Cilt 6, Sayı 1 (2003) HEMŞİRELERİN KEMOTERAPİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA SIRASINDA ÇEVREYİ, KENDİLERİNİ VE HASTALARI KORUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI Öz   PDF
Rukiye Pınar
 
Cilt 3, Sayı 2 (2000) HEMŞİRELERİN MESLEKİ ÖRGÜTLER VE DERGİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Sebahat Gözüm, Ayla Ünsal, Papatya Demirci, Şenay Birel, Seçil Çamuşoğlu
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) Hemşirelerin Motivasyon Düzeylerine Etki Eden Faktörler: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde Bir Uygulama Öz   PDF
Hamidullah Hakmal, Mevlüt Karadağ, Cesim Demir
 
Cilt 17, Sayı 4 (2014) HEMŞİRELERİN ÖLÜM ALGISININ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Öz   PDF
tuğba menekli
 
Cilt 17, Sayı 3 (2014) HEMŞİRELERİN PROFESYONEL TUTUMLARI İLE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Yurdanur Dikmen, Melike Yönder, Songül Yorgun, Yasemin Yıldırım Usta, Sema Umur, Aynur Aytekin
 
Cilt 10, Sayı 4 (2007) HEMŞİRELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMADA BİLİŞSEL STRATEJİLERİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu, Papatya Karakurt
 
Cilt 15, Sayı 3 (2012) HEMŞİRELERİN TIBBİ HATA YAPMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Fatma Cebeci, Elif Gürsoy, Sebahattin Tekingündüz
 
Toplam 730 ögeden 201 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 1309-5471