Cilt 20, Sayı 3 (2017)

İçindekiler

Makaleler

Beden Kitle İndeksleri ve Beden Algılarına Göre Adölesanların Yaşam Biçimlerinin İncelenmesi (Examination of Adolescents Lifestyle According to Body Mass Index and Body Image) PDF
Ali TAYHAN
Hemşirelik Öğrencilerinin ve Klinik Hemşirelerin İntörn Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Determining The Opinions of Clinic Nurses and Nursing Students About Internship) PDF
Gülcan BAHCECİOĞLU TURAN, Mehtap TAN, Nuray DAYAPOĞLU
Mevsimlik Tarım İşçisi Gençlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Examining the Healthy Life Style Behaviors of Young Seasonal Agricultural Laborers and the Affecting Factors) PDF
Özlem YILDIZ, Fatma ERSİN
Hemşirelerin Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşimine Yönelik Tutum ve Davranışları (Attitudes and Behaviors of Nurses Towards Caring Nurse-Patient Interaction) PDF
Duygu BAYRAKTAR, İsmet EŞER
Cerrahi Hastalarının Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakım Kalitesi Algısı (Surgical Patients’ Perception of the Postoperative Nursing Care Quality) PDF
Ümmü YILDIZ FINDIK, Duygu SOYDAŞ YEŞİLYURT
Ebelik Öğrencilerinin Obez Gebelere Karşı Önyargısı (Midwifery Students' Prejudice Against Obese Pregnant Women) PDF
Serap ÖZTÜRK ALTINAYAK, Elif Yağmur GÜR, Serap EJDER APAY, Hava ÖZKAN
Hemşirelik Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Etkileyen Etmenler: Lefkoşe Örneği (Nursing Students’ Styles of Coping with Stress and Factors That Affect Them: The Case of Nicosia) PDF
Cantürk ÇAPIK, Hatice DURMAZ, Mine ÖZTÜRK

Derlemeler

Önlenebilir Bir Halk Sağlığı Sorunu: İşyerlerinde Mobbing ve Sonuçları (The Preventable Public Health Problem:Mobbing and results At Workplaces ) PDF
Ayşe ÇEVİRME
Karaciğer Sirozu ve Beslenme Tedavisi (Liver Cirrhosis and Nutrition Therapy) PDF
Mevra AYDIN ÇİL, Büşra DOKUZ, Cansu ARSLAN
Kronik Öksürük ve Yönetimindeki Nonfarmakolojik Bir Yaklaşım: Konuşma Patolojisi Tedavisi (A Non Pharmacological Approach in Chronic Coughing and Its Management: Treatment of Speech Pathology ) PDF
Nuriye EFE ERTÜRK


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-5471