Cilt 15, Sayı 2 (2012)

İçindekiler

Makaleler

Kontrasepsiyon Amaçlı Başvuran Kadınların Erkek Kontrasepsiyonuna Bakış Açısı PDF
Gülfer DOĞAN PEKİNCE, Mehmet YILMAZER
Üretral Yolla Mesane Kateterizasyonunda İki Farklı Kayganlaştırıcı Kullanmanın Ağrıya Etkisi PDF
Asuman TEMEL, Ayten ZAYBAK
Hastaların İki Ölçeğe Göre Düşme Riskinin Belirlenmesi ve Bu Ölçeklerin Düşmeyi Belirlemedeki Duyarlılığı: Pilot Çalışma PDF
Dilek Özden, Şerife Karagözoğlu, Seda Kurukız
Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Değerlendirilmesi PDF
Elif Dirimeşe, Aklime Dicle
Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayırımcılığına İlişkin Tutumları ve Bu Tutumların Bazı Değişkenlerle İlişkisi PDF
Şefika Dilek Güven, Gamze UCAKAN MUZ, Nuriye EFE ERTÜRK
Travmalı Hasta Vakalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Tanılarını Ve Girişimlerini Belirleyebilme Durumları PDF
Füsun Terzioğlu, Serap Ejder Apay, Yeliz Akkuş, Zöhre Irmak, Mediha Baybuğa, Nadiye Özer, Sergül Duygulu, Zahide Tuna, Handan Boztepe, Sevgisun Kapucu, Leyla Özdemir, Nuran Akdemir
Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Belirlenmesi PDF
Seval Karaboğa Gündoğdu, Nefise Bahçecik

Derlemeler

Tıbbi Hatalar ve Tıbbi Hata Bildirim Sistemleri PDF
Şeyda SEREN İNTEPELER, Meltem DURSUN
Dünden Bugune Sağlık Mevzuatında Kadın Sağlığı Kapsamında Ana Çocuk Sağlığı Hemşirelik Hizmetleri PDF
Kafiye Eroğlu, Gülten Koç
Amiyotrofik Lateral Skleroz ve Hemşirelik Yönetimi PDF
Naile ALANKAYA


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-5471