Cilt 13, Sayı 2 (2010)

İçindekiler

Makaleler

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ / Knowledge and thoughts of Nursing Students about Organ Donation and Transplantation PDF
Nadiye Özer, Serdar Sarıtaş, Zeynep Karaman Özlü
DOĞU KARADENİZDEKİ BİR BELDE VE ONA BAĞLI DOKUZ KÖYDE YAŞAYAN BİREYLERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI / Attitudes about Genital Hygiene of Individuals Living in One Town and Nine Villages East Black Sea Region PDF
Ayla Ünsal, Nurcan Özyazıcıoğlu, Serap Sezgin
BATIN AMELİYATI OLACAK YETİŞKİN HASTALARA AMELİYAT ÖNCESİ VERİLEN EĞİTİMİN KAYGI VE AĞRI DÜZEYİNE ETKİSİ / The Impact on the Level of Anxiety and Pain of the Training Before Operation Given to Adult Patients Who Will Have Abdominal Operation PDF
Funda Çetinkaya, Neziha Karabulut
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN BAZI ETMENLERİN İNCELENMESİ / An Investigation of Variables Affecting Job Satisfaction of the Health Care Workers PDF
Fatma Birgili, Filiz Salış, Sultan Özdemir
KOAH’LI HASTALARDA ANKSİYETE, DEPRESYON VE SOSYAL / Determination of the Conditions of Anxiety, Depression and Social Support among the Patients with COPD PDF
Havva Tel
EFFECTS OF EMPOWERMENT PROGRAM ON THE PERCEPTION OF EMPOWERMENT AND SELF CARE BEHAVIORS AMONG PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS OF THE KNEES PDF
Chanjar Suntayakorn, Chommanard Wannapornsiri
SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA GÜVENLİĞİ VE HEMŞİRELER / Patıent Safety and Nurses in Health Services PDF
Feray Gökdoğan, Songül Yorgun
KORONER ANJİYOPLASTİ VE İNTRA KORONER STENT UYGULANAN HASTALARIN BAKIMI / Care of The Patıents Who Undergo The Coronary Angioplasty and Intra Coronary Stenting PDF
Aslı Tok Özen, Sevilay Şenol Çelik
YOĞUN BAKIM HASTALARININ DUYUSAL GİRDİ SORUNLARINDA TAMAMLAYICI TEDAVİLER / Complementary Treatments for the Sensory Input Problems of Intensive Care Patients PDF
Sevban Arslan, Nadiye Özer
AKADEMİSYEN HEMŞİRELERDE İŞE VE KURUMA YÖNELİK TUTUM / Attitudes of Nursing Academicians towards Job and Institution PDF
Olcay Çam, Serap Yıldırım