Cilt 10, Sayı 4 (2007)

İçindekiler

Makaleler

İSTANBULDAKİ KAMU HASTANELERİNDE GÖREVLİ SERVİS SORUMLU HEMŞİRELERİNİN YÖNETİM EĞİTİMİ GEREKSİNİMLERİNİN ANALİZİ PDF
Serap Sökmen, Ülkü Baykal
ANNELERİN YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYLERİNİN İLAÇ DIŞI YÖNTEMLERLE ÇOCUKLARDAKİ AĞRI KONTROLÜ UYGULAMALARINA ETKİSİ PDF
Duygu Arıkan, Aynur Aytekin
HEMŞİRELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMADA BİLİŞSEL STRATEJİLERİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ PDF
Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu, Papatya Karakurt
LOMBER DİSK HERNİ AMELİYATI OLAN HASTALARDA ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PDF
Çiğdem Köçkar, Özge Uzun
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL SORUNLARA SAHİP OLMA DURUMLARI VE PROBLEM ALANLARININ SAPTANMASI PDF
Derya Tanrıverdi, Mine Ekinci
AĞRILI İŞLEMLER SIRASINDA EBEVEYNLERİN BULUNMASI KONUSUNDA ÇOCUKLARIN, EBEVEYNLERİN VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİ PDF
Fatma Güdücü Tüfekci, Behice Erci
ÇANAKKALE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ (PÇB) VE ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER PDF
Şenay Durmaz, Zeynep Kaçar, Sevtap Can, Reyhan Koca, Dilek Yeşilova, Gülbu Tortumluoğlu
MEME KANSERİNDE KORUNMA PDF
Nuran Gençtürk
TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYON PDF
Elanur Yılmaz Karabulut, Reva Balcı Akpınar
AİLE SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ: SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ ÖZELLEŞTİRMENİN HEMŞİRELİK MESLEĞİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ PDF
Özlem Özkan, Aslıhan Çatıker
RİSK TANILAMASI YOLUYLA OTİZMİN ERKEN TEŞHİSİ: HEMŞİRENİN ROLÜ PDF
Ayşe Sayan, Gülgün Durat
KADININ DEĞİŞTİRİLEBİLİR YAZGISI “ŞİDDET” PDF
Aslı Köse, Ayşe Beşer


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-5471