Cilt 10, Sayı 1 (2007)

İçindekiler

Makaleler

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ HAKKINDAKİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE BEKLENTİLERİ PDF
Selma Dinç, Özlem Kaya, Zeynep Şimşek
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE ARKADAŞLARINDAN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Kıymet Yeşilçiçek
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİĞE BAKIŞ AÇILARI PDF
Mehtap Tan, Seçil Yuncu, Özlem Şentürk, Özlem Yıldız
ADET DÜZENSİZLİĞİ ŞİKAYETİ OLAN BEKAR ADÖLESANLARIN ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Funda Özdemir, Türkan Pasinlioğlu
ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN DEPRESYON DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ PDF
Dilek Ergin, Nesrin Şen, Nurten Eryılmaz Eryılmaz, Saadet Pekuslu, Melek Kayacı
SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-ETKİLİLİK-YETERLİLİK ALGISI VE KLİNİK UYGULAMADA YAŞANILAN STRESLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ PDF
Neriman Zengin
HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ PDF
Özgür Metin, Fadime Gök Özer
SAĞLIK MEMURLUĞU ÖĞRENCİLERİNİN ERKEĞE YÖNELİK AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ KULLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ PDF
Kerime Derya Taşçı
KADINLARIN OSTEOPOROZA İLİŞKİN BİLGİ, İNANÇ VE RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Selda Seçginli
DİABETES MELLİTUS’LU HASTALARIN KAN ŞEKERİ KONTROLÜ VE İNSÜLİN KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ PDF
Özlem Uçan, Nimet Ovayolu, Seda Torun
HİPERTANSİYON VE EVDE BAKIM PDF
Papatya Demirci Karakurt, Mağfiret Kara
KANSER HASTALARINA PSİKOSOSYAL YAKLAŞIM PDF
Ayhan Bahar
GEBELERDE DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM SONRASI DÖNEMLERDE DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Sena Kaplan, Aynur Bahar, Gülümser Sertbaş


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-5471