Cilt 9, Sayı 1 (2006)

İçindekiler

Makaleler

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA İLİŞKİN BİLGİ VE İNANIŞLARI İLE AİLE BİREYLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME DURUMUNUN İNCELENMESİ PDF
Sevil İnal, Suzan Yıldız
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLK KLİNİK DENEYİM ÖNCESİ ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ PDF
Nilüfer Erbil, Azize Nuran Kahraman, Özgül Bostan
GUTHRİE TARAMA TESTİ İÇİN ÖRNEK ALMA UYGULAMALARININ VE TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Suzan Yıldız, Serap Balcı, Gülay Görak
SAĞLIKLA İLGİLİ YÜKSEKOKULLARDA VE TIP FAKÜLTESİNDE OKUYAN 1. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME SIKLIĞININ VE SİGARA KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Serap Parlar, Sevgi Çavdar, Nimet Ovayolu
SSK HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE ÖZ-ETKİLİLİK, YETERLİLİK DÜZEYLERİ PDF
Esra Sergek, Gülümser Sertbaş
ORDU SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ PDF
Nurgül Bölükbaş
RELIABILITY AND VALIDITY OF THE TURKISH VERSION OF PERCEIVED STRESS SCALE PDF
Behice Erci
ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Zeynep Avcı, Tacettin İnandı
KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ VE KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ HEMŞİRELİĞİ: TARİHSEL BAKIŞ PDF
Nazmiye Kaçmaz
PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE İLAÇ YÖNETİMİ PDF
Şenay Çetinkaya, Tülay Tengir
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA YAŞAM KALİTESİ VE FONKSİYONEL DURUM PDF
Safiye Özkan
HEMŞİRELİK VE KALİTE PDF
Nimet Ovayolu, Aynur Bahar
KARACİĞER SİROZU VE HEMŞİRELİK PDF
Dilek Büyükkaya, Hatice Fesci


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-5471