Cilt 5, Sayı 1 (2002)

İçindekiler

Makaleler

ERZURUM VE YÖRESİNDE İNFERTİL KADINLARIN İNFERTİLİTE İLE İLGİLİ GELENEKSEL İNANÇ VE UYGULAMALARI PDF
Raziye Engin, Türkan Pasinlioğlu
GEBELİKTE CİNSEL YAŞAMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ PDF
Gülşen Eryılmaz, Emel Ege, Handan Zincir
HEMŞİRE VE EBELERİN HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNE İLİŞKİN BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ PDF
Nuran Kömürcü
PSİKİYATRİ HASTALARININ PSİKİYATRİK HASTALIK VE HASTANEYE YATIŞ İLE İLGİLİ DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ PDF
Selma Sabancıoğulları, Selma Doğan
HEMODİYALİZ HASTALARININ ÖZ-BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Emine Kıyak, Seher Ergüney
SAĞLIKLI ADÖLESANLARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ İLE ANNE-BABALARININ ÖZ - BAKıM GÜCÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI VE SOSYO - DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ PDF
Fatma Güdücü Tüfekci, Duygu Arıkan
HEMŞİRELERİN HASTA VE AİLESİNİN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI PDF
Ayşen Yetkin
YENİDOĞAN BEBEĞİ OLAN PRİMİPAR ANNELERİN AİLELERİNDEN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN SORUN ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ PDF
Duygu Arıkan, İlknur Kahriman
GEBELİKTE MADDE KULLANIMININ ANNE, FETÜS VE YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Güler Cimete
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DOĞUMA YARDIM PDF
Nuran Kömürcü, Nimet Sevgi Gençalp
YAŞLI BİREYLERDE SAĞLIK EĞİTİMİ PDF
Merdiye Şendir, Rengin Acaroğlu
KADIN İSTİSMARI PDF
Ayden Özkan, Ümran Demir
ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET PDF
Ayfer Tezel
STRES VE ANKSİYETE İÇİN ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI MODELLER PDF
Nadiye Özer


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-5471