SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU SONRASI İMMÜNSUPRESİF İLAÇ KULLANIMINA UYUM

Zeliha ÖZDEMİR, Melek Serpil TALAS
1.449 283

Öz


ÖZET

İlaç kullanımına uyum, reçete edilen ilacın belirlenen süre boyunca, sağlık profesyoneli tarafından önerilen zamana, doza ve sıklığa uygun olarak kullanılmasını ifade etmektedir. Solid organ transplantasyonu yapılan hastaların uzun yıllar çok sayıda ilaç kullanmak durumunda kalmaları ilaç kullanımına uyum konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilmektedir. İmmünsupresif ilaç kullanımına uyumsuzluk tedavinin başarısını olumsuz yönde etkilemekte, rejeksiyon, greft kaybı ve hatta ölüme kadar varabilen sonuçlara yol açabilmektedir. Solid organ transplantasyonu yapılan hastaların immünsupresif ilaç kullanımına uyumsuzlukları nedeniyle oluşan tıbbi ve ekonomik olumsuzlukların önüne geçebilmek için hastaların immünsupresif kullanımına uyumunun değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin rutin klinik izlemin bir parçası haline getirilmesi gerekmektedir. Hemşirelerin, “ilaç kullanımına uyumu” standart ölçüm araçları ile değerlendirmesi, uyumsuzluk durumunu tespit ederek iyileştirmek üzere girişimlerde bulunması tedavinin başarısı açısından son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İmmünsupresif; solid organ transplantasyonu; ilaç kullanımına uyum

 

ABSTRACT

Immunosuppressive Medication Adherence After Solid Organ Transplantation

Medication adherence means that the drug prescribed is used consistently according to the time, dose, and frequency recommended by the health professional during the period determined. The fact that patients who have undergone solid organ transplantation have to use multiple immunosuppressive drugs continuously or for long many years causes them to experience difficulties with medication adherence. Immunosuppressive medication nonadherence negatively affects the success of treatment and may cause rejection, graft loss and death. To prevent medical and financial problems related to immunosuppressive medication nonadherence in solid organ transplant patients, medication adherence should be evaluated and assessing of medication adherence must be a part of routine clinical monitoring. The evaluation of medication adherence using standard measurement methods, determination of nonadherence and having taken a step to improve medication adherence by the nurses are considerably important for the success of treatment.

Keywords: Immunosuppressive; solid organ transplantation; medication adherence


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.