BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELERİN ANNELİK HÜZNÜNÜ ÖNLEMEDEKİ ROLÜ

Seval CAMBAZ ULAŞ, Seçil KÖKEN, Esra TAYHAN
2.000 470

Öz


ÖZET

Annelik hüznü bir ana çocuk sağlığı problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden doğum sonrası dönemde annenin fiziksel olduğu kadar ruhsal gereksinimlerinin ve sıkıntılarının karşılanması ve yeterli profesyonel desteğin sağlanması oldukça önemlidir. Bu dönemde anneleri prenatal ve postnatal bakımda en iyi gözleyebilecek kişiler ise birinci basamak sağlık çalışanlarıdır.  Gebelik döneminde düzenli yapılan izlemler ile risk faktörlerinin belirlenebileceği ve belirtilerin postpartum dönemde 5. gün pik yaptığı bilindiğinden anneyi takip edecek birinci basamak sağlık çalışanlarının özellikle ebe ve hemşirelerin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları gereklidir. Doğum sonu erken dönemde ebe ve hemşirelerin annelik hüznüne yönelik belirtileri fark etmesi, anneye sosyal destek sağlayan kişilere konuyla ilgili bilgi verilmelidir. Anneye güvenli ve destekleyici bir ortam sağlanamaması durumunda postpartum depresyon riski de artacaktır. Bu derlemede birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin annelik hüznüne yönelik var olan sorumluluklarının ve önlem alabilme güçlerinin sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Annelik hüznü; risk faktörleri; birinci basamak; ebe; hemşire

 

ABSTRACT

The Role of Midwifes and Nurses Working in Primary Health Care Services in Preventing Maternity Blues

Maternity blues is a problem of maternal and infant health. Therefore eliminating of psychological needs and resolving of distress by professional support is very important in postpartum period. The best monitoring of mothers both prenatal and postnatal care is made by primary healthcare staffs. Therefore it’s known that risk factors could be detected by regular follow up during pregnancy period and the symptoms are made peak in fifth day of postpartum period, primary healthcare staffs should have adequate knowledge about this issue. Healthcare staffs should be informed to notice the symptoms of maternity blues and person who give social support to mother should be informed to help for baby care and to provide her by positive thinking in early period of postpartum. Risk for postpartum depression will be increase unless a supportive and reliable environment couldn’t be provided to mother. In this review, it is aimed to present the existing to maternity blues responsibilities and preventative powers of midwives and nurses working in primary health care services.

Key words: Maternity blues; risk factors; primary healthcare; midwifery; nurse


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.