Önlenebilir Bir Halk Sağlığı Sorunu: İşyerlerinde Mobbing ve Sonuçları (The Preventable Public Health Problem:Mobbing and results At Workplaces )

Ayşe ÇEVİRME
802 229

Öz


 

ÖZET

Mobbing(psikolojik taciz) veya yıldırma, iş sağlığı alanında sıkça dile getirilen bir konu olup, akademi ve iş çevrelerinin dikkatini gittikçe daha fazla çektiği görülmektedir. Mobbing önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Birey ve işyeri bağlamında önemli olumsuz sonuçları olan mobbing ile ilgili çalışmalar 1990’larda başlamıştır. Mobbing kavramı bir veya daha fazla kişi tarafından bir kişiye uygulanan etik olmayan ve muhalif davranış varlığı olarak tanımlanır. Bu yazıda mobbingin tanımına, mobbing davranışlarının kapsamna, mobingle mücadelede yasal düzenlemelere, işyerlerinde mobbing uygulamalarına, çalışanların haklarına ve alınabilecek önlemlere yer verilmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Çalışan sağlığı; mobbing;sonuçları; halk sağlığı

ABSTRACT

The Preventable Public Health Problem:Mobbing  and results At Workplaces

                  Mobbing, a rising issue in the occupational health area, has recently been paid attention more and more in the academic and business settings. Mobbing in the workplaces is one of the preventable public health problems. Early 1990’s were the time studies about mobbing started to be done, indicating its negative effects on both individual and the working place.The term “mobbing” is defined as the presence of unethical and antagonistic behavior applied on a person by one or more individuals .This article mobbing ( psychological harassment) in the definition of the scope of mobbing behavior in the fight against mobing regulations , workplace mobbing ( psychological harassment) applications, it is given to the rights of workers and the precautions to be taken .

Keywords: Occupational health; mobbing; results public health


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.